Jaskový rad - neohlásené stavebné úpravy

Zodpovednosť za riešenie: MÚ Nové Mesto

Uzavretý
meno
Daniela Kralevich 05. apríla 2019

Rozoberanie nebezpečnej eternitovej strechy, na parc. cislach 6421,6422 bez povolenia, strecha pada na nas pozemok. Ziadam preverit aj odvoz a nakladanie s nebezpečným odpadom. URGENTNE

09. apríl 2019

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

Ďakujeme za Váš podnet. Podnet bol zaslaný na územného konania a stavebného poriadku.

Kancelária starostu
12. apríl 2019

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

Podľa vyjadrenia oddelenia územného konania a stavebného poriadku bola dňa 11.04.2019 vykonaná obhliadka z verejného priestranstva. Pri obhliadke bolo zistené, že časť obkladu stien z eternitu bola rozobratá. Podľa informácií od vlastníka stavby došlo však k rozoberaniu ešte v novembri 2018. K tomuto tvrdeniu vlastník doložil aj doklad o odovzdaní nebezpečného odpadu na skládku. Súhlas na prepravu odpadu vydal Okresný úrad Bratislava. Všetky doklady spolu so zápisnicou a fotodokumentáciou z obhliadky sú založené v spise na stavebnom úrade.


Kancelária starostu

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania