Rybničná-strom-suchý

Zodpovednosť za riešenie: MÚ Vajnory

Vyriešený

Suché, nebezpečné stromy hneď pri ceste na Rybničnej ulici.

08. apríl 2019

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

ďakujeme za Váš podnet.
Postupujeme ho na riešenie príslušnému odbornému referátu úradu a o výsledku Vás budeme informovať.Mgr. Igor Kňazovický
Sekretariát
Mestskej časti Bratislava-Vajnory

10. apríl 2019

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň, Linda.
Dňa 08.04.2019 bol preverovaný podnet pod č. 67134 „Rybničná-strom-suchý“ zverejnený na web stránke Odkaz pre starostu referentom životného prostredia a vedúcim hospodárskej správy mestskej časti Bratislava-Vajnory. Na mieste bolo zistené, že cca 4 až 5 m od cestnej komunikácie na ul. Rybničnej, v správe hl. mesta SR Bratislavy na pozemku parc. č. 2088/1 registra “C“, k.ú. Vajnory, vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, sa nachádza 5 ks suchých odumretých drevín druhu Topoľ /Populus sp./.
Na základe uvedeného v rámci bezpečnosti cestnej premávky, ako aj z dôvodu bezprostredného ohrozovania zdravia a života ľudí sme požiadali hlavné mesto SR Bratislavu o zabezpečenie výrubu týchto drevín v zmysle zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny.


Ing. Michaela Hrčková
Oddelenie stavebné, ÚP, ŽP a dopravy
Mestská časť Bratislava – Vajnory
27. marec 2020

Martin Uváček

Tento konkrétny strom už bol odstránený.

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania