Hradská-cesta-rozbitá (väčší úsek)

Zodpovednosť za riešenie: Iné

Vyriešený
meno
Peter Oravec 09. apríla 2019

Na ceste, ktorá je pokračovaním Leknovej ulice a vedie okolo letiska k Štefánikovej mohyle, je poškodený a prakticky nezjazdný úsek. Patrí to pod mestskú časť Vrakuňa. Prosím o opravu.

10. apríl 2019

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň, ďakujeme za podnet. Preveríme ho a budeme Vás informovať, pekný deň

Mgr.Henrieta Dvorská
24. apríl 2019

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň, táto komunikácia nie je určená pre osobné autá, je to obslužná komunikácia pre letisko. Mestská časť plánuje opravu cyklotrasy na druhej strane Dunaja až po most cez Malý Dunaj s pokračovaním až do Ivanky pri Dunaji. Pekný deň

Mgr.Henrieta Dvorská
24. apríl 2019

Peter Oravec

Ďakujem za odpoveď, ale:
1. "Komunikácia nie je určená pre osobné autá." Nie, nie je určená pre osobné autá, je tam zákaz vjazdu. Ani som v podnete netvrdil, že komunikácia je určená pre osobné autá. Chodia tade však denne stovky cyklistov i chodcov, ktorí tam vjazd ani vstup zakázaný nemajú.
2. "Je to obslužná komunikácia preletisko." Chápem, ale otázka je, v koho vlastníctve/správe sa komunikácia nachádza, napriek tomu, že ju používa letisko. Ten. v koho vlastníctve/správe sa komunikácia nachádza, by ju mal opraviť.
Ďakujem.
24. júl 2019

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň, mestská časť neplánuje opravovať túto komunikáciu, na mieste sa buduje obchvat a veríme, že po dokončení budú opravené aj vedľajšie cesty, ktoré sú pravdepodobne v správe letiska. Mestská časť spoločne s inými organizáciami má v pláne potiahnuť cyklotrasu postupne až do Ivanky pri Dunaji. Veríme, že sa nám to v budúcnosti podarí. Pekný deň

Mgr.Henrieta Dvorská
21. august 2019

Peter Oravec

Pani Dvorská, dvakrát "veríme" v takom krátkom príspevku o niečom svedčí. Viera je iste pekná vec. Vaša viera nech vás uzdraví.
Prosím o preposlanie pani Dvorskej.
23. august 2019

Odkazprestarostu.sk

Dobrý deň, pán Oravec,
vzhľadom na to, že k podnetu už bola poskytnutá odpoveď od samosprávy a samospráva neplánuje cestu opravovať (častým dôvodom bývajú aj obmedzené financie a určenie si priorít v rámci plánovaných opráv ciest. V tom prípade výstavba obchvatu a dobudovanie cyklotrasy) podnet bol uzavretý (nie však vyriešený). Z tohto dôvodu podnet nebudem preposielať ďalej.

Ďakujem za pochopenie
S pozdravom
admin
26. august 2019

Peter Oravec

Vážený pán admin,
ďakujem za odpoveď.
V tom prípade si dovolím úctivo vyjadriť môj osobný názor, že status podnetu "uzavretý" nemá žiadny zmysel, nič nevysvetľuje a nič neznamená. Status "uzavretý" sa prideľuje v dvoch absolútne nesúvisiacich a v podstate kontradiktórnych situáciách, a to vtedy, ak 1. je podnet vyriešený bez zásahu samosprávy, alebo 2. podnet nie je vyriešený, pretože samospráva s riešením nesúhlasí alebo na riešenie nemá finančné prostriedky. Ako vyplýva z uvedeného, status "uzavretý" môže znamenať aj to, že podnet je vyriešený, ale aj to, že podnet vyriešený nie je. Vzhľadom na to si robím malú analýzu názorov používateľov portálu OPS pri podnetoch, ktoré admin označil ako „uzavreté“, a často to nie je veselé čítanie. Dovoľujem si preto pri všetkej úcte navrhnúť, aby portál OPS nejakým ním zvoleným spôsobom oslovil (aspoň tých najaktívnejších) používateľov portálu OPS s otázkou, čo si myslia o statuse „uzavretý“, resp. ako ďalej so statusom „uzavretý“.
Ešte raz ďakujem. S pozdravom,
Oravec
26. august 2019

Odkazprestarostu.sk

Dobrý deň, pán Oravec,
máte pravdu, v tomto prípade je to presne 2. možnosť, o ktorej píšete. Samospráva napísala, že podnet nebude riešiť a uviedla k tomu relevantný dôvod (dostavba obchvatu a vybudovanie cyklotrasy).
Status neriešený sa dáva vtedy, ak nepríde žiadna odpoveď od samosprávy a podnet je úplne ignorovaný. V tomto prípade pani Dvorská poskytla odpoveď.
Čo sa týka statusov, tak všetci admini sa riadia jednotným manuálom vytvoreným pre všetkých adminov a prípadné nejasnosti sú konzultované s hlavným adminom OPS.
Pre používateľa by v zásade nemal byť rozdiel v statusoch, ani jeden takýto podnet sa už nebude ďalej riešiť.

Ďakujem za pochopenie
S pozdravom
Jana Žabka
Odkaz pre starostu
26. august 2019

Peter Oravec

Vážený pán Žabka,
Vaše tvrdenie: "Pre používateľa by v zásade nemal byť rozdiel v statusoch, ani jeden takýto podnet sa už nebude ďalej riešiť. " sa nezakladá na pravde.
Napríklad pri tomto podnete:
https://www.odkazprestarostu.sk/bratislava/podnety/68652/zidovska-chodnik-barierovy
admin opätovne preposlal aktualizáciu podnetu napriek tomu, že podnet už bol v stave "uzavretý", a teda podnet sa ďalej r i e š i l.
Rovnako je to napríklad pri tomto podnete:
https://www.odkazprestarostu.sk/bratislava/podnety/32400/zhnite-a-ohnute-zabradlie-na-americkom-nam
ale aj pri mnohých ďalších.
Zároveň sem viem dať linky na podnety, pri ktorých by mal byť podľa Vášho výkladu pravidiel OPS status "uzavretý", ale je tam iný status, napr. "v riešení" a pod. Nebudem sem tie linky však dávať, pretože statusu "uzavretý", ako som už uviedol, nerozumiem.
Takže si dovoľujem zopakovať, že nie je pravdou to, čo tvrdíte, že by nemal byť rozdiel v statusoch. Rozdiely sú výrazné a zásadné. Preto naďalej pri všetkej úcte navrhujem, aby portál OPS nejakým ním zvoleným spôsobom oslovil (aspoň tých najaktívnejších) používateľov portálu OPS s otázkou, čo si myslia o statuse „uzavretý“, resp. ako ďalej so statusom „uzavretý“.
Ďakujem za porozumenie. S pozdravom.
19. september 2019

Michal Kondela

Ráztočná-cyklotrasa-poškodená

toto miesto je velmi problematicke pre cyklistov po kazdom dažďu sa vytvorí veľká mláka ktorá tam ešte dlho straší, a po poli okolo nej po daždi pridete do prace ako prasatá, dost to demotivuje nechávať autá doma a využívať bicykel na cestu do práce.
09. december 2019

Peter Oravec

Michal, keď raz admin niečo uzavrie, tak je to uzavreté.
Toto naozaj nikomu nevadí?
Prosím úctive admina, pána Žabku, o opätovné otvorenie podnetu.
09. december 2019

Peter Oravec

Pán Žabka, pri tomto podnete
https://www.odkazprestarostu.sk/bratislava/podnety/74308/nabrezie-arm-gen-ludvika-svobodu-chodnik-chybajuci
dokonca došlo k zmene názoru samosprávy na svoju vlastnú odpoveď a samospráva sa ospravedlnila za svoje predchádzajúce stanovisko:
"za túto odpoveď sa v mene môjho kolegu alebo kolegyni ospravedlňujem. Odpoveď nie je dostatočná a máte pravdu, že chodník nie je riešený ideálne. Zistíme a neskôr Vás oboznámime s objektívnymi príčinami toho, prečo je chodník vedený ako je vedený.".
Z čoho je zrejmé, že ani samospráva nie je neomylná, občas robí chyby a mení stanoviská. Preto si Vás dovoľujem naozaj úpenlivo poprosiť o otvorenie tohto podnetu. Ďakujem.
10. december 2019

Odkaz pre starostu

Dobrý deň,

udelenie statusu "uzavretý" na základe odpovede od samosprávy je adekvátne. Ďakujeme za pochopenie.

Zároveň Vás prosím, pán Oravec, ak už v každom príspevku oslovujete administrátorov menovite, aby ste aspoň používali správne oslovenie, administrátorka Janka uviedla v podpise svoje celé meno, nejde o "pána".

Ďakujem,

s pozdravom

Martin Kollárik
Odkaz pre starostu
10. december 2019

Peter Oravec

Pán Kollárik, ďakujem za odpoveď.
Ad 1, mohli by ste mi, prosím, poradiť, na koho by som sa mohol obrátiť s problémom riešenia tohto podnetu, teda rozbitej časti cesty okolo tetiska? Ak sa teda prostredníctvom OPS tento problém nedá riešiť.
Ad 2."Ak už" budem chcieť znovu osloviť pani administrátorku toho podnetu, urobím tak správne. Ospravedlňujem sa za nepozornosť. Nebolo mojím zámerom akýmkoľvek spôsobom uraziť pani Janu Žabku.
https://jazykovaporadna.sme.sk/q/2161/
08. apríl 2020

Peter Oravec

Ad 1, mohli by ste mi, prosím, poradiť, na koho by som sa mohol obrátiť s problémom riešenia tohto podnetu, teda rozbitej časti cesty okolo tetiska? Ak sa teda prostredníctvom OPS tento problém nedá riešiť.
Samospráva ignoruje aj tento podnet.
Prosím o preposlanie samospráve.
21. september 2020

Peter Oravec

Dobrý deň.
Neriešený podnet.
Veľmi rýchlo sa tam dá prísť k úrazu.
Mohli by ste mi, prosím, poradiť, na koho by som sa mohol obrátiť s problémom riešenia tohto podnetu, teda rozbitej časti cesty okolo tetiska? Ak sa teda prostredníctvom OPS tento problém nedá riešiť.
Prosím o preposlanie.
S pozdravom.
04. október 2020

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

nakoľko bolo už v predchádzajúcej odpovedi uvedené, že predmetná komunikácia je obslužnou komunikáciou pre letisko, odporúčame sa s podnetom obrátiť priamo na Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s. Kontaktujeme príslušnú sekciu letiska, aby sa predmetnou záležitosťou zaoberala a poskytla Vám svoje vyjadrenie.

S prianím pekného dňa
Kto? Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS)

Mgr. Rastislava Mihóková
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Vrakuňa
04. október 2020

Odpoveď samosprávy

Samospráva uviedla, že zodpovedným subjektom je: Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS)
04. október 2020

Odkaz pre starostu

Zmena zodpovednosti za podnet na: Iné
05. október 2020

Peter Oravec

Dobrý deň,
ďakujem za odpoveď.
Chcel by som len doplniť, že informácia o tom, že predmetná komunikácia je (iba) obslužnou komunikáciou pre letisko, nie je úplná.
Dovoľujem si upozorniť na skutočnosť, že táto komunikácia je súčasťou náučnej cykloturistickej trasy cezhraničného maďarsko-slovenského regiónu N2002 - SacraVelo:
https://ba.cykloportal.sk/modre-trasy/663-n2002-sacravelo
Takže stav tejto komunikácie už nie je len problémom letiska, ale aj správcu tejto cyklotrasy, ktorým je zrejme Bratislavský samosprávny kraj (BSK).
Prosím preposlať podnet, ak je to možné, aj BSK.
S pozdravom.
06. október 2020

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

cesta, na ktorej je „prepadlisko“, je na 100 % patriaca letisku a nie je cyklotrasou. Cyklotrasa je len tá časť, ktorá patrí SVP – Slovenskému vodohospodárskemu podniku.

S prianím pekného dňa

Mgr. Veronika Ševčíkovej,
hovorkyňa Letiska M. R. Štefánika – Airport Bratislava, a.s. (BTS)
06. október 2020

Peter Oravec

Dobrý deň, pani Ševčíkovej,
chcete povedať, prosím, že Bratislavský samosprávny kraj na svojej stránke klame?
https://ba.cykloportal.sk/modre-trasy/663-n2002-sacravelo

,,, a že všetky mapové portály si vymýšľajú?:
https://www.openstreetmap.org/relation/10715328#map=13/48.1581/17.2421
https://www.freemap.sk/?map=14/48.167497/17.240524&layers=X
https://en.mapy.cz/turisticka?x=17.2300952&y=48.1647554&z=14

Zaujímavý prístup...

Takže ešte raz a pomaly:
Chcel by som len doplniť, že informácia o tom, že predmetná komunikácia je (iba) obslužnou komunikáciou pre letisko, nie je úplná.
Dovoľujem si upozorniť na skutočnosť, že táto komunikácia je súčasťou náučnej cykloturistickej trasy cezhraničného maďarsko-slovenského regiónu N2002 - SacraVelo:
https://ba.cykloportal.sk/modre-trasy/663-n2002-sacravelo
Takže stav tejto komunikácie už nie je len problémom letiska, ale aj správcu tejto cyklotrasy, ktorým je zrejme Bratislavský samosprávny kraj (BSK).
Prosím preposlať podnet, ak je to možné, aj BSK.

S pozdravom.
06. október 2020

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,
časť cesty okolo letiska, kde sa nachádza kritické prepadnuté miesto nebezpečné pre cyklistov, je účelovou komunikáciou letiska, je to cesta v majetku letiska. Slúži predovšetkým pre prevádzkové potreby letiska (napr. na kontrolu perimetra letiska bezpečnostnými zložkami) a v prípade mimoriadnej udalosti slúži na rýchly zásah záchranných zložiek. Vyplýva nám z legislatívy, aby sme ako prevádzkovateľ letiska mali takúto cestu voľnú pre potreby záchranných zložiek. Z toho dôvodu má aj zákazové dopravné značenie, ktoré má vylúčiť komerčné využite civilistov. Napriek jej nedokonalému stavu nám na dané prevádzkové účely táto cesta postačuje, a z finančného hľadiska sme mali doposiaľ iné priority ako jej obnovu (letisko je z dôvodu rekonštrukcie budovy letiska v strate, preto muselo finančný plán investícií vždy doposiaľ dôkladne zvažovať a vzhľadom na finančné straty, ktoré spôsobuje letisku zákaz civilných letov a obmedzená prevádzka v čase pandémie koronavírusu, je takmer vylúčené, že bude letisko investovať do obnovy tejto časti cesty v dohľadnej budúcnosti).


Na túto cestu je stále oficiálne zakázaný vjazd, ktorý platí nie len pre autá (s výnimkou tých, ktoré majú povolenie), ale aj pre cyklistov. Napriek tomu, že na časti cesty, ktorá patrí Slovenskému vodohospodárskemu podniku, je už vybudovaná cyklotrasa z/do Vrakune, či z/do Ivanky, ktorá na našu cestu nadväzuje, na našej časti cesty by cyklisti žiaľ byť nemali. Doposiaľ neexistuje povolenie letiska, aby sa na tejto časti cesty cyklisti nachádzali. Ak by sme mali oficiálne povoliť vjazd cyklistov na toto miesto, stavebne by si to určite vyžiadalo rozsiahlu investíciu, ktorej by mala predchádzať riadna pasportizácia celej objazdovej komunikácie, a následné spracovanie projektovej dokumentácie, následne by bolo potrebné schváliť vedením letiskovej spoločnosti zmenu účelu komunikácie z účelovej komunikácie na komunikáciu pre cyklistov. V minulosti vedenie bezpečnosti letiska z hľadiska bezpečnostnej ochrany perimetra letiska s týmto nesúhlasilo. Navyše, ak by sme mali byť my ako letisko za takúto cyklotrasu zodpovední, vyžadovalo by si to z našej strany náklady na jej udržiavanie a vystavili by sme sa aj riziku prípadných žalôb a zodpovednosti, ak by sa niekomu na našej cyklotrase niečo vážne stalo. Pre zaujímavosť, táto cesta mala byť dokonca v minulosti pôvodne vedená ako súčasť letiska a nachádzať sa až za plotom letiska (plot mal byť posunutý za ňu), čím by bola verejnosti úplne neprístupná, bola by len z vnútornej časti prístupná letisku pre jeho potreby.


A teraz k technickým dôvodom prepadu cesty:

Prepad cesty, v ktorej sa zdržiava voda, spôsobuje nerovnosť terénu, terénna vlna. Odvodnenie nemá význam riešiť jednorazovo či opakovane lokálne (jama tam bude neustále vznikať a voda sa v nej zdržiavať). Vyžiadalo by si to komplexnú obnovu, možno dokonca vybudovanie kanalizácie na odvádzanie vody, čo by boli vysoké investičné náklady. Bolo by určite potrebné v tomto mieste upraviť výšku cesty, zvýšiť ju až nad základ plota, tým by sa nám však zvýšil aj základ oplotenia a vyžadovalo by si to navyše aj úpravu oplotenia samotného.

S pozdravom

Mgr. Veronika Ševčíková
hovorkyňa Letiska M. R. Štefánika – Airport Bratislava, a.s. (BTS)
06. október 2020

Peter Oravec

Vážená pani Ševčíková,
ďakujem veľmi pekne za obsiahlu správu.
Dovoľujem si ešte upriamiť Vašu pozornosť na tento podnet:
https://www.odkazprestarostu.sk/bratislava/podnety/95675/raztocna-cyklotrasa-neoznacena
Z uvedeného podnetu jasne vyplývajú dve veci:
1. Jednoducho tam cyklotrasa vyznačená je. Pri mostíku s navádzacími svetlami je cyklistické značenie s jasným a čitateľným nápisom smerujúcim k Štefánikovej mohyle a so slovami: Ivanka pri Dunaji 4,3 km. Je tam uvedené aj číslo cyklotrasy, a to tak, ako som už opakovane uviedol: N2002.
2. Túto cyklotrasu zrejme vyznačil Bratislavský samosprávny kraj.
Vážená pani Ševčíková,
bolo by, prosím, možné, aby ste si toto všetko, čo ste uviedli, a čo som uviedol ja, skúsili prerokovať priamo s Bratislavským samosprávnym krajom?
Bolo by, prosím, možné, aby ste prestali zaťažovať internými dohadovačkami medzi dvoma štátnymi/verejnými/samosprávnymi orgánmi občanov Slovenskej republiky?
Ďakujem Vám za pochopenie.
S pozdravom.
06. október 2020

Peter Oravec

Vážená pani administrátorka,
s uzatvorením podnetu, samozrejme, zásadne nesúhlasím.
Ide tu jednoznačne o absurdný spor jednej štátnej firmy (Letisko) a jedného samosprávneho orgánu (Bratislavský samosprávny kraj). Občania nesmú byť rukojemníkom takýchto sporov.
Verím, že portál OPS je ešte stále aspoň trochu na strane občanov, a nie na strane dvoch rozhádaných verejných inštitúcií.
Ďakujem.
07. október 2020

Odkazprestarostu.sk

Dobrý večer, pán Oravec,
nie je v našej kompetencií nútiť zodpovedné inštitúcie riešiť podnet, ak uvedú relevantné dôvody, pre ktoré nevedia (alebo to pre nich nie je výhodne) problém vyriešiť ku spokojnosti zadávateľa podnetu.

Stanovisko samosprávy a rovnako aj stanovisko letiska sa od posledného uzavretia podnetu nezmenilo a podnet bol "otvorený" iba preto, aby mohli dotknuté subjekty zadať odpoveď na portál.

Vo vašom komentári z 21.9. ste sa pýtali, na koho sa treba obrátiť v prípade, že podnet sa nedá riešiť cez OPS. Vašej žiadosti bolo vyhovené a odpoveď ste dostali. Rovnako tento podnet zasielam aj na vyjadrenie BKS a ich odpoveď doplním. Tlačiť ich do riešenia podnetu však nebudem.

Podnet preto zostane naďalej uzavretý.

Ďakujem za pochopenie a prajem pekný večer

S pozdravom
Jana Žabka
Odkaz pre starostu
08. október 2020

Peter Oravec

Dobrý deň, pani Žabka,
predovšetkým ďakujem za odpoveď.
Ak sa však nemýlim, Bratislavský samosprávny (BSK) je tiež orgánom samosprávy. A BSK sa doteraz, pokiaľ viem, nevyjadril.
Takže je ťažké hovoriť o tom, že samospráva sa nejako vyjadrila, ak sa nevyjadril aj BSK, čo je tiež samospráva.
To znamená, že uzavretie podnetu by som chápal vtedy, ak by OPS mal vyjadrenia všetkých dotknutých inštitúcií, a to aj BSK. A to najmä preto, že práve BSK tam vyznačil cyklotrasu.
Ale môžem sa mýliť. Ďakujem vopred za vysvetlenie.
Ešte rozmýšľam, že o čom inom je tento portál, než o "tlačení zodpovedných do riešení podnetov"?
S pozdravom.
08. október 2020

Juraj

Tiez by ma zaujimalo ako sa k tomu stavia BSK.
08. október 2020

Marko Dinka

Taktiez mam velky zaujem o stanovisko BSK. Ako je mozne ze je cyklotrasa vyznacena na vsetkcyh moznych mapach. Jedna z najviac vyuzivanych cyklotras ma vsade sacravelo znacenie ale pri tom vlastne na danom useku neexistuje? To je snad velky prvoaprilovy zartik len trocha oneskoreny nie?
03. november 2020

Peter Oravec

Dobrý deň,
neriešený podnet.
Pán admin, mohli by ste, prosím, požiadať o vyjadrenie BSK?
Ďakujem.
S pozdravom.
03. november 2020

Peter Oravec

Prepáčte, neuvedomil som si:
Pani Žabka, mohli by ste, prosím, požiadať o vyjadrenie BSK?
Ďakujem.
24. január 2021

Peter Oravec

Dobrý deň.
Neriešený podnet.
Prosím o preposlanie.
S pozdravom.

Z mapy umiestnenej pri Štefánikovej mohyle je zrejmé, že ide o oficiálnu cyklotrasu okolo letiska.
Pani Žabka, prečo ignorujete tieto argumenty, prosím?
24. január 2021

Peter Oravec

Dobrý deň.
Neriešený podnet.
Prosím o preposlanie.
S pozdravom.

Z mapy umiestnenej pri Štefánikovej mohyle je zrejmé, že ide o oficiálnu cyklotrasu okolo letiska.
Pani Žabka, prečo ignorujete tieto argumenty, prosím? Aj kvôli ignorovaniu takýchto problémov sa v Bratislave nedá žiť.
24. január 2021

Juraj

V sucasnom stave by sa dal ten usek klasifikovat ako neprejazdny. Tesit sa z neho mozu azda len priaznivci cyklokrosu.
24. január 2021

Marek Laco

Sucasny stav:
Je to pasca! Ta mlaka na ceste zakryva poriadnu dieru v asfalte. Kto to nepozna, dovidenia... Ako hovorievam "vo Svajciarsku" by toto takto nebolo!
Je to trochu trapne... ved tadialto ludia sportuju, komutuju do prace...
Preto myslim ze by to bolo treba poriesit....

Letisko, prosim pekne. Spravujete LETISKO, kde pristavaju lietadla. A neviete spravit dreveny mostik v sirke 1m dlhy 20m na preklenutie tohto problemu.
Pekne po slovensky tam mozte napisat, na tento mosik "zakaz vstupu", aby ste neboli zodpovedni....

Prosim, zobdute sa. Spametajte ta. Majte, preboha, nejaku sebauctu.
24. január 2021

Marek Laco

Prosim, zobudte sa. Spametajte sa. Majte, preboha, nejaku sebauctu.
08. február 2021

Peter Oravec

Dobrý deň.
Aktuálny stav: z cyklistického smerovníka zmizli šípky so smerom do Ivánky. Znamená to zrušenie cyklotrasy N2002 SacraVelo okolo letiska?
Ja tomuto mestu nerozumiem. A asi ani nechcem rozumieť.
S pozdravom.
28. apríl 2021

Peter Oravec

Dobrý deň,
prosím admina, aby požiadal samosprávu o aktualizáciu vyjadrenia k podnetu.
S pozdravom.
13. september 2021

Peter Oravec

Dobrý deň.
Napriek tomu, že admin uzavrel neriešený podnet, letisko sa zrejme rozhodlo vykonať lokálne opravy.
Neviem, či sa mám radovať (nad opravou) alebo plakať (nad rozhodnutím admina).
Len konštatujem, že môj podnet bol vecný, správny a dokonca riešiteľný.
Prosím o preposlanie.
S pozdravom.
29. marec 2022

Peter Oravec

Dobrý deň.
Podnet bol vyriešený.
Ďakujem všetkým zúčastneným za opravu, aj keď to údajne nebolo nikoho povinnosťou.
S pozdravom.

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania

Sledovať riešenie podnetu
Chcete byť informovaní o ďalšom vývoji podnetu? a sledujte jeho riešenie.