Viedenská cesta - stará časť-Cesty a chodníky-iné


V riešení
meno
Marián 08. apríla 2019

Opäť raz agresívny vodič, ktorý sa navyše vyhrážal fyzickým násilím. Snažil som sa zastaviť okoloidúcu hliadku, zakývali mi a išli ďalej, hoci som išiel za nimi a kýval im, aby zastavili. Žiadam o posilnenie kontroly najvyťaženejších cyklotrás a poučenie príslušníkov polície, aby si viac všímali svoje okolie.

16. apríl 2019

Odpoveď samosprávy

Príslušníci Exp. MsP BA V popri plnení ďalších služobných úloh zamerajú svoju činnosť aj na riešenie dopravnej situácie na Viedenskej ceste v Bratislave, za účelom zamedzenia páchania priestupkov týkajúcich sa protiprávneho státia vozidiel a ohrozovania ostatných účastníkov cestnej premávky.
V prípade, že občania majú podozrenie z páchania protiprávneho činu, môžu kontaktovať MsP na skrátenom telefónnom čísle 159. Na miesto oznamu bude vyslaná hliadka MsP, ktorá preverí oznámenie zo spáchania priestupku a v prípade jeho potvrdenia ho neodkladne vyrieši v zmysle platných právnych predpisov. Ak sa príslušníci MsP dozvedia o priestupku prostredníctvom webovej stránky, spravidla už uplynie veľký časový úsek a vodiči z miesta odídu, takže priestupok už nemôžu riešiť.
Je nutné prihliadať aj na skutočnosť, že príslušníci MsP sú vo výkone zamestnania v určitom počte a počas služby musia vykonávať okrem priestupkov v doprave aj iné služobné činnosti vyplývajúce zo zákona č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších zákonov, ako aj povinnosti uložené nadriadeným.
Ďakujeme za Váš podnet.


ml. kom. Bc. Marcela Sabinová

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania