Osadná - rozkopaný chodník

Zodpovednosť za riešenie: MÚ Nové Mesto

Uzavretý
meno
Peter Oravec 10. apríla 2019

Už týždeň sú obidve strany Osadnej ulice pre chodcov nepriechodné. Ako mohol národný výbor v Novom meste povoliť odstavenie chodníka na oboch stranách ulice, a to nie na pár hodín, ale na obdobie týždňa a viac? Ako je zabezpečená bezpečnosť chodcov a najmä detí (v bezprostrednej blízkosti je základná škola a materská škola). Prosím o vysvetlenie a okamžité riešenie situácie.

10. apríl 2019

Jimmy van Groenewegen

Ako viete, že to takto bolo povolené? Polovica dočasných obmedzení v meste je robená načierno, nemá to kto kontrolovať....tzn. pokojne to môže byť realizované bez náležitého povolenia.
10. apríl 2019

Peter Oravec

Jimmy, absolútne s Vami súhlasím. Mením znenie podnetu a doplňujem:
"Ak to nebolo odsúhlasené Novým mestom, prečo už dávno Nové mesto, resp. jeho zamestnanci nezasiahli a odstavenie chodníkov na oboch stranách ulice neriešili?"
Ďakujem za upozornenie.
10. apríl 2019

Roman Mihalik

Tu ide o porušenie technických noriem a predpisov, konkrétne TP069 a TP048. Značenie rozkopavok schvaľuje cestný správny orgán, kľudne je možné, že projekt značenia schválil, ale v skutočnosti ho staviteľ nedodržal a urobil to takto na hulváta.
10. apríl 2019

Peter Oravec

V každom prípade je to už viac ako týždeň maslo na hlave Nového mesta (a jeho starostu Kusého), ktoré zaujalo pozíciu mŕtveho chrobáka.
10. apríl 2019

Roman Mihalik

Je možné, že na podnety odtiaľto neprihliadaju s prioritou, treba poslať podnet priamo na ich podateľňu (s vyžiadaním potvrdenia o prijatí podnetu spolu s prideleným registračným číslom). Rovnako by mohlo pomôcť poslať podnet na magistrát na cestný správny orgán (ten rozhoduje o značení). Ešte sa dá napísať na FB stránku mestskej časti (ak ju má).
10. apríl 2019

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

Ďakujeme za Váš podnet. Podnet bol ihneď zaslaný na oddelenie investícií a verejného obstarávania.

Kancelária starostu
11. apríl 2019

Peter Oravec

Roman, to myslíte vážne, aby som písal na štyri či koľko rôznych adries kvôli tomuto? Inak, zapojením sa do OPS sa nejako mestská časť aj zaväzuje, že podnety na OPS bude riešiť, nie? Nemal by sa ozvať admin OPS a obhájiť tu zmysel tohto portálu? lebo ak to treba písať na mestskú časť inak, tak OPS akosi pre mňa stráca zmysel. Iste sa mýlim.
15. apríl 2019

Peter Oravec

Dva týždne bez akéhokoľvek riešenia, a problém sa rozrastá aj na Robotnícku ulicu, o čom bude ďalší podnet.
V každom prípade je to už takmer dva týždne maslo na hlave Nového mesta (a jeho starostu Kusého), ktoré zaujalo pozíciu mŕtveho chrobáka. Starosta Kusý ani jeho administratíva podnet nerieši a ignoruje ho. Pred týždňom tu starosta Kusý napísal, že to bude riešiť. Nerieši, klamal.
Prosím o preposlanie starostovi Kusému.
16. apríl 2019

Peter Oravec

Nové mesto ignoruje tento podnet.
Prosím o preposlanie starostovi Kusému.
17. apríl 2019

Peter Oravec

Nové mesto ignoruje tento podnet.
Prosím o preposlanie starostovi Kusému.
17. apríl 2019

Peter Oravec

Dnes, 17.4.2019, som napísal priamo na Obecný úrad Bratislava Nové mesto túto správu:
Dobrý deň, pokúšal som sa s Vami spojiť telefonicky, ale nepodarilo sa.
Dovoľujem si obrátiť sa na Vás so žiadosťou o vysvetlenie, resp. riešenie problému zabratia chodníkov na oboch stranách ulíc v oblasti Robotnícka a Osadná. Chodníky na oboch stranách ulice sú zabraté kvôli rôznym stavbám a opravám, pričom v žiadnom prípade nejde o riešenie havarijného stavu. Chodci nemajú kade prechádzať, už nehovoriac o bezpečnosti tadiaľ prechádzajúcich detí do školy.
Situácia je podrobne zdokumentovaná už niekoľko dní na dvoch podnetoch na Odkaze pre starostu, ale bez akejkoľvek odpovede alebo riešenia.
Prosím Vás o čo najrýchlejšie riešenie situácie tak, aby bola zabezpečená bezpečnosť chodcov podľa platnej legislatívy.
S pozdravom...
Situácia je podorbne zdokumentovaná tu:
https://www.odkazprestarostu.sk/bratislava/podnety/67383/osadna-rozkopany-chodnik
https://www.odkazprestarostu.sk/bratislava/podnety/67763/robotnicka-rozkopany-chodnik

Takmer obratom som dostal na vedomie túto správu:
Dobrý deň.
Poprosím zaevidovať podnet na podateľni cez registratúru na odd. IVO vzhľadom na obsah podnetu.
Ďakujem
Ing. Miriam Kamhiyehová
vedúca referátu životného prostredia
oddelenie životného prostredia a územného plánovania
Miestny úrad, Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
Junácka 1, 832 91 Bratislava
tel.: 02/49 253 208

Budem tu priebežne zverejňovať, čo sa s týmto podnetom na Novom meste deje.
23. apríl 2019

Peter Oravec

Totálne ignorovaný podnet. Nikto z miestneho úradu na Novom meste sa už neozval. Nikto nič neriešil.
30. apríl 2019

Peter Oravec

Dnes, 30.4.2019, som dostal túto správu:
"Ospravedlňujem sa, ale keďže predmetnú agendu má k dispozícii odd. investičného a verejného obstarávania, referát životného prostredia Vám nevie s predmetným pomôcť.
Vzhľadom na túto skutočnosť, dňa 25.04.2019 som dala Váš podnet zaevidovať cez podateľňu s tým, že má byť pridelená na odd. investičného a verejného obstarávania. O predmetnom ste bol informovaný tým, že Vám bol tento mail zaslaný na vedomie.
Pokiaľ Vám zamestnanci tohto oddelenia neodpovedali resp. nevyriešili danú situáciu, je mi to veľmi ľúto, ale naozaj Vám viac v danej veci neviem pomôcť.
S úctou, Ing. Miriam Kamhiyehová, vedúca referátu životného prostredia...

oddelenie životného prostredia a územného plánovania
02. máj 2019

Peter Oravec

Dnes, 2.5. som napísal na Nové Mesto:
"Vážená pani Kamhiyehová,
ďakujem Vám za Vašu reakciu, ktorá potvrdzuje totálnu impotenciu starostu Kusého a jeho úradu. Prosím, neberte to Vy osobne. Pán starosta Kusý, nech to, prosím, berie absolútne osobne.
S pozdravom
Peter Oravec, Robotnícka 8, 831 03 Bratislava"
09. máj 2019

Peter Oravec

P. Kusý ignoruje aj tento podnet.
Prosím o preposlanie p. Kusému.
29. máj 2019

Peter Oravec

Dobrý deň,
Kusého úrad sa už viac neozval. Po vyše mesiaci ignorácie zo strany p. Kusého bol chodník na jednej strane Osadnej ulice opravený, takže podnet zanikol bez pričinenia p. Kusého.
Podľa môjho názoru je možné podnet uzavrieť.
S pozdravom.

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania