Mlynské nivy-chodník-rozkopaný

Zodpovednosť za riešenie: Hlavné mesto SR Bratislava

Uzavretý

Chodník je rozkopaný, neoznačený podľa schváleného projektu. Značenie je v rozpore s TP069, nakoľko dopravné značenie nie je umiestnené pred začatím prác, navyše nie je podľa schváleného projektu. Chýbajú pevné zábrany, čo tvorí problém pre nevidiacich, ktorým chýba ohraničenie výkopu a sťažuje im tak pohyb (podmienka v TP048)

15. apríl 2019

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

sme radi, že vám záleží na stave nášho mesta. O vašom podnete sme informovali Oddelenie správy komunikácií, ktoré sa ním už zaoberá.

S pozdravom


Oddelenie vzťahov s verejnosťou
Magistrát hlavného mesta SR Bratislava
09. máj 2019

Roman Mihalik

Aký je prosím stav riešenia podnetu? Aké boli vyvodené sankcie voči staviteľovi, ktorý nedodržal projekt dopravného značenia?
09. máj 2019

Odkaz pre starostu

Dobrý deň,
podnet bol znovu odoslaný magistrátu so žiadosťou o aktualizáciu a vyjadrenie.

Petra Kňazeová
admin pre Ružinov
10. máj 2019

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

sme radi, že vám záleží na stave nášho mesta. O vašom podnete sme opätovne informovali Oddelenie správy komunikácií, s ich odpoveďou vás budeme kontaktovať.

S pozdravom


Oddelenie vzťahov s verejnosťou
Magistrát hlavného mesta SR Bratislava
01. júl 2019

Roman Mihalik

Ako bol podnet vyriešený prosím?
18. júl 2019

Roman Mihalik

Prosím o preposlanie samospráve, ďakujem
18. júl 2019

Odkaz pre starostu

Dobrý den,
podnet opätovne preposielame samospráve.

Matúš Sedlák
Odkaz pre starostu
[email protected]
19. júl 2019

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

o vašom podnete sme opätovne informovali Oddelenie správy komunikácií.

S pozdravom

Oddelenie vzťahov s verejnosťou
Magistrát hlavného mesta SR Bratislava
25. júl 2019

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

Po kontrole sme zistili, že rozkopávka už je ukončená.

Oddelenie správy komunikácií
Magistrát hlavného mesta SR Bratislava
25. júl 2019

Roman Mihalik

Hádam ste si nemysleli, že od apríla to tam ešte stále je? Porovnajte si projekt dopravného značenia s fotografiami z podnetu a zistíte, že nebol dodržaný. Následne môžete využiť sankčné právomoci, ktorými disponujete. Potom môžete informovať aké boli a podnet uzavrieť
28. júl 2019

Roman Mihalik

Prečo bol uzavretý podnet? Nemám žiadnu odpoveď ako bol podnet vyriešený, aké kroky boli voči stavebníkovi vykonané, keďže nedodržal podmienky POD.

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania