Dulovo námestie-cesta-rozbitá (väčší úsek)

Zodpovednosť za riešenie: Magistrát hlavného mesta

Uzavretý
meno
Zuzana 15. apríla 2019

Dobry den,
vnutorne parkovisko, ktore tiez sluzi ako jediny vchod do bytoveho domu Dulovo namestie 7-8 je v nevyhovujucom stave - afalt je diera na diere, ktory je nielen tazko prejazdny pre auta, ale i nebezpecny pre pesich, hlavne pre starsich ludi, mamicky s kociarom a deti. Ked naprsi, vytvaraju sa kaluze kedy je niekedy nemozne nastupit do auta alebo prejst ku vchodu.
Ako majitelka bytu vas prosim touto cestou o pomoc. Som ochotna aktivne prispiet k rieseniu probelmu.
Dakujem.

20. apríl 2019

Zuzana Ondrejmišková

Prikladam aj video:
https://m.
Parkovisko za dazda:
https://m.
09. máj 2019

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

zasielame Vám stanovisko referátu správy nehnuteľného majetku:
1. Stanovisko k prvému videu: Parkovisko, resp. rozbitá prístupová cesta, ktoré je natočená v prvom videu sa nachádza na podzemnej časti stavby bytového domu Dulovo námestie 7-8, súp. č. 896, ktorý je postavený na pozemkoch KN C parc. č. 9739/9 a parc. č. 9739/41 zapísaný na liste vlastníctva č. 2172 v prospech vlastníkov bytov a nebytových priestorov. Vlastníctvo pozemku KN C parc. č. 9739/41, katastrálne územie Nivy v KN je zapísané na LV č. 1, hlavné mesto SR Bratislava, v priamej správe. Na predmetnom sa nachádza podzemná časť stavby bytového domu súp. č. 896, v ktorej sú garáže a sklady vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, v správe mestskej časti Bratislava-Ružinov. Strešná konštrukcia garáží slúži ako komunikácia, t.j. pochôzna terasa a svojim stavebno-technickým vyhotovením slúži ako prechod peši a prejazd motorovým vozidlom pre všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome Dulovo námestie 7-8, ako aj ostatných, ktorí vchádzajú do vnútro bloku a zároveň je tiež strechou ostatných nebytových priestorov postavených na pozemku parc. č. 9739/41. Pochôdzne terasy nespĺňajú kritéria miestnych komunikácií, nie sú zaradené do siete miestnych komunikácií a ani neboli povolené ako miestne komunikácie v zmysle cestného zákona. Pochôdzne terasy sú zo zákona spoločnými časťami bytových resp. polyfunkčných domov a v zmysle zákona NR SR č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov majú vlastníci bytov a nebytových priestorov povinnosť prispievať do fondu prevádzky, údržby a opráv a z tohto fondu následne pôchodznu terasu opraviť. V tejto súvislosti uvádzame, že na referáte nájomných bytov bolo zistené, že vlastníci bytov a nebytových priestorov ešte na schôdzi v roku 2017 boli upozornení, zástupcom mestskej časti Bratislava-Ružinov, že predmetná pôchodzna terasa, ktorá je súčasťou stavby súp. č. 896, t. j. rozbitý povrch, vrátane zábradlia, musí byť opravená z fondu opráv bytového domu. Vzhľadom na to, že referát nájomných bytov nemá vedomosť o tom, kedy by sa mala začať oprava zlého technického stavu pochôdznej terasy Vám odporúčame, aby ste sa obrátili na správcu bytového domu Dulovo 7-8 o bližšie informácie.

2. Stanovisko k druhému videu: Kontajnerové stojisko sa nachádza na časti pozemku KN C parc. č. 9739/2, katastrálne územie Nivy (tvorí skoro celý vnútro blok), ktorý je zapísaný na LV č. 1, hlavné mesto SR Bratislava, v priamej správe. Keďže mestská časť Bratislava-Ružinov, nevykonáva správu pozemku parc. č. 9739/2, teda ani jeho časti, neeviduje vo svojom majetku ani spevnenú plochu, ktorá tvorí prístup ku kontajnerovému stojisku a ani nevykonáva čistenie jednotlivých vpustí do kanalizácie v predmetnom vnútrobloku.

Komunikačné oddelenie
Miestny úrad Ružinov
01. august 2019

Odpoveď samosprávy

.

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania