Račianska-neporiadok a odpadky-neporiadok vo verejnom priestranstve

Zodpovednosť za riešenie: Magistrát hlavného mesta

Vyriešený
meno
Jozef 10. mája 2019

Chcel by som poprosiť kompetentných, či sa dá nejak vyriešiť problém, ktorý každý týždeň vzniká vo dvore Šancová. Bolo by treba zvýšiť frekvenciu vynášania separovaných kontajnerov. Je to možné?
Tešme sa, že ľudia konečne začali viac separovať a verím, že aj pre OLO je táto surovina hodnotná. Preto by to snáď nemusel byť problém.
V tomto stave tam totiž vzniká len neporiadok, keďže vietor tento odpad roznáša všade po okolí.

15. máj 2019

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

Ďakujeme za Váš podnet. Podnet bol odoslaný na vyriešenie. Čakáme na odpoveď.

Kancelária starostu
16. máj 2019

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

Podľa vyjadrenia oddelenia životného prostredia a územného plánovania bol podnet preposlaný na vyriešenie za účelom navýšenia intervalu odvozu triedeného odpadu vo dvore Račianska - Šancová, v blízkosti uzatvoreného kontajnerového stojiska pre BD Račianska 18, Račianska 2-12, Račianska 16, Šancová 21-27, Šancová 26-33, nakoľko dochádza opakovane k znečisťovaniu dvora týmto
odpadom, v dôsledku prepĺňania nádob na separovaný zber. V zmysle § 11 ods. 7 Všeobecne záväzného nariadenia hl. mesta SR Bratislavy č. 1/2017 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území hl. mesta SR Bratislavy v znení neskorších zmien a doplnkov je interval odvozu pre triedený zber odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov zbieraných spolu s obalmi (papier, sklo, plasty, kovy) jeden až dvakrát za týždeň, prípadne podľa potreby v závislosti od skutočnej produkcie odpadu.


Kancelária starostu
17. máj 2019

Jozef

Ďakujem veľmi pekne za ochotu :)
17. máj 2019

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,


Podnet už bol vybavený mestskou časťou s tým, že s odpoveďou je oznamovateľ spokojný.
Vybavený bol požiadaním OLO a.s. o zabezpečenie zvýšenia intervalu odvozu.


Oddelenie vzťahov s verejnosťou
Magistrát hlavného mesta SR Bratislava
10. december 2019

Jozef

Napriek prísľubu, že sa navýši interval odvozu separovaného odpadu z vnútrobloku Šancová, sa tak nestalo. Odpad sa tu každý týždeň hromadí a lieta všade po okolí.
Prosím preto o znovuotvorenie tohto podnetu a opätovné preposlanie kompetentným.
Ďakujem
18. december 2019

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

Jedným z problémov, súvisiacich s nakladaním s odpadom v hlavnom meste, je neporiadok okolo zberných nádob. Bratislavská mestská spoločnosť Odvoz a likvidácia odpadu (OLO) upozorňuje na tento problém kampaňou s názvom „Odpad nepatrí ku kontajnerom“.

Smetiari nie sú povinní automaticky upratovať odpad okolo zberných nádob. V zmysle Všeobecne záväzného nariadenia (VZN) hlavného mesta o nakladaní s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi, je každý obyvateľ hlavného mesta povinný ukladať odpad do zberných nádob na to určených tak, aby sa dali uzavrieť a odpad z nich nevypadával. Ukladanie odpadu mimo zberných nádob je zakázané a je priestupkom na úseku odpadového hospodárstva.

Za každé stanovište zberných nádob sú zodpovední, nielen užívatelia bytov, a nebytových priestorov, ktorým je stanovište určené, ale najmä správca nehnuteľnosti. Práve správca je, podľa VZN povinný zabezpečiť, aby sa na stanovišti nachádzalo dostatočné množstvo zberných nádob, aby bol odvoz odpadu vykonávaný dostatočne často, aby boli nádoby v deň odvozu prístupné a tiež zabezpečuje čistotu stanovišťa. V prípade, ak sú zberné nádoby preplnené, správca môže objednať častejší odvoz odpadu alebo viac zberných nádob. Ak sa na stanovišti zberných nádob nachádza objemný odpad alebo neporiadok, správca je povinný objednať mimoriadny odvoz odpadu a dočistenie stanovišťa. Tieto služby sú spoplatnené.

Oddelenie vzťahov s verejnosťou
Magistrát hlavného mesta SR Bratislava
19. december 2019

Jozef

Vážené oddelenie vzťahov. Asi ste nepochopili podstatu problému. To, že ľudia kladú svoje vyseparované sáčky s plastami a kartóny vedľa kontajnerov je len dôsledok toho, že nestačí interval odvozu. Ja osobne sa snažím držať ten odpad doma, kým sa nádoby nevyprázdnia. Niekedy však po vyprázdnení už na druhý deň vyzerajú takto a som nútený položiť to vrecko s plastovým odpadom vedľa kontajneru aj ja, keďže mi to príde stále rozumnejšie, ako ho hodiť do komunálneho kontajnera. Slovensko je jedna z najzaostalejších krajín v separovaní odpadu z EÚ. Týmto štýlom sa asi k lepšiemu nepohneme...

V odpovedi z mája tohto roku ste napísali, že bola poslaná žiadosť o navýšenie intervalu. Ja píšem, že interval navýšený nebol, čo je proste problém. Čiže buď treba žiadosť poslať ešte raz, alebo ste zavádzali a žiadnu žiadosť vtedy neposlali. A teraz už píšete, že ľudia nemajú čo dávať odpad ku kontajnerom a že to má na starosti správca. Trošku sa v tom zamotávame, nie? Je mi jasné že správca má na starosti kontajnery s komunálnym odpadom, ktoré sú v uzatvorené klietkach. Tam je vždy poriadok a interval nám vyhovuje.
10. máj 2020

Jozef

Dobrý deň. Problém so separovaným odpadom v našom dvore nielenže nikto doteraz nevyriešil, práve naopak, začína byť ešte vypuklejší. Prestať separovať je naozaj jediná možnosť, ako nemať z dvora smetisko? Alebo sa konečne niekto rozhýbe a skráti interval odvozu?
Dokonca som videl, ako vrany tie sáčky trhajú a vyberajú zvyšky jedál, čo len umocňuje rozfúkavanie toho bordelu po okolí...

Buďme radi, že ľudia separujú !!! Toto je dosť demotivujúce.
Poprosím adminov OPS o znovupreposlanie tohto podnetu.

Ďakujem pekne.
07. jún 2020

Jozef

Problém bol vyriešený pridaním jednej papierovej a jednej plastovej zbernej nádoby.
Ďakujem pekne v mene všetkých susedov :)

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania