Chladná-Verejný poriadok-iné

Zodpovednosť za riešenie: MÚ Rača

Uzavretý
meno
Miroslav Daniš 10. mája 2019

Obraciam sa na Vás so žiadosťou na obmedzenie hluku v dňoch pracovného voľna a pokoja. Po vzore mestských častí Karlova Ves či Záhorská Bystrica, kde takéto opatrenia formou Všeobecného záväzného nariadenia už v minulosti prijali, by bolo žiaduce a potrebné prijať takéto VZN aj v mestskej časti Rača. Stavebný hluk, hrmot a exhaláty stavebných mechanizmov a vozidiel, zvuky kosačiek či motorových píl, cirkulárok, karbobrúsiek jednoznačne narúšajú kľud a eliminujú všetko, čo s pohodou, oddychom a relaxáciou súvisí. Som presvedčený, že na kľud a oddych máme nárok a právo aj cez soboty a nedele a sviatočné dni, rovnako aj v pracovných dňoch vo večerných hodinách. Je to len a len na prospech občanov a obyvateľov všetkých lokalít. Ak sa to dá v iných MČ, nevidím dôvod prečo by to nešlo aj v Rači

19. máj 2019

Lenka Cíchová

Veľmi dobrý podnet. Dúfam, že sa ním bude MČ Rača zaoberať.
21. máj 2019

Marek Vrabel

Soboty by som ponechal, prip. obmedzil v skorych rannych a vo vecerych hodinach... lebo kedy inokedy je mozne pokosit a popracovat v zahrade?
22. máj 2019

Miroslav Daniš

Samozrejme, že sobotu, ak nie je dňom pracovného pokoja, možno využiť na stavebné či záhradkárske práce. V svojom obšírnejšom e-maile (aj s prílohou VZN-ka z Karlovej Vsi) adresovanom starostovi som navrhoval obmedzenie na sobotu až v podvečerných, resp. v neskorých popoludňajších hodinách. Napr. vo VZN v Karlovej Vsi to majú v sobotu obmedzené od 18.00 hod. Pre nášho starostu to nie je nič nové, strávil nejaký ten čas aj v Karlovke...
23. máj 2019

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

ďakujeme za upozornenie na pretrvávajúci problém s hlukom. V rámci príprav nového VZN o čistote a poriadku zaradíme do materiálu aj tému hluku pričom budeme vychádzať zo spomenutých VZN iných mestských častí.

S pozdravom

MÚ – Rača
27. máj 2019

Miroslav Daniš

Som rád, že sa "problému HLUKU" bude MÚ zaoberať a verím, že podobne ako v iných mestských častiach sa do nového VZN dostane aj riešenie daného problému. Na prospech všetkých obyvateľov našej mestskej časti.
05. marec 2020

Miroslav Daniš

Zvončekova-Verejný poriadok-iné

10.mája 2019 som na račianskej web stránke zverejnil svoj podnet ohľadne obmedzenia hluku v dňoch pracovného voľna a pokoja v našej mestskej časti a snahu o riešenie tohto problému prijatím Všeobecného záväzného nariadenia : https://www.odkazprestarostu.sk/bratislava/podnety/69360/chladna-verejny-poriadok-ine
23. máj 2019 bola na web stránke zverejnená Odpoveď samosprávy :
„Dobrý deň,
ďakujeme za upozornenie na pretrvávajúci problém s hlukom. V rámci príprav nového VZN o čistote a poriadku zaradíme do materiálu aj tému hluku pričom budeme vychádzať zo spomenutých VZN iných mestských častí„
Nakoľko som do dnešného dňa nedostal v danej veci žiadnu ďalšiu odpoveď, ani som nezachytil nejaké oznámenie, či sa v danej veci niečo spravilo, poprosil by som Vás o aktuálne stanovisko k danej záleži
06. marec 2020

Miroslav Daniš

Včera som k danej veci mailom obdržal nasledovné vyjadrenie z miestneho úradu : "V prípade jeho odsúhlasenia (VZN) zo strany miestnych poslancov bude okrem iného platiť aj toto ustanovenie: Na verejnom priestranstve sa zakazuje: „vykonávať činnosti, ktoré v obťažujúcej miere spôsobujú hluk a svetelné efekty (napr. propagácia firiem, zariadení, výrobkov, nepovolené činnosti, hlučná hudobná produkcia a pod.), pri ktorých dochádza k porušovaniu nočného pokoja v čase od 22.00 h do 06.00 h,“

Mgr. Matúš Čupka
Vedúci oddelenia životného prostredia a dopravy
Mestská časť Bratislava-Rača
06. marec 2020

Miroslav Daniš

Každý nech si urobí záver sám. Ja som vo svojej odpovedi o.i. uviedol :
"Mrzí ma, že mi odpovedáte na úplne niečo iné, na čo som poukazoval, na čo som sa pýtal (a rozhodne nielen ja, je nás takých viac...) a v čom som aj navrhoval riešenia. Vo svojej odpovedi uvádzate, že pripravované VZN rieši (zakazuje) činnosti „pri ktorých dochádza k porušovaniu nočného pokoja v čase od 22.00 h do 06.00 h“. Zamieňať si nočný kľud s dňami pracovného kľudu a pokoja je buď naivne detinské, alebo, a to asi skôr, absolútne sa nevenovaniu tomu, čo v danej požiadavke zaznelo. Otázka znie však prečo. Preto by som Vás požiadal, z akých dôvodov ste sa na úrade nevenovali tomu, čo bolo predmetom danej požiadavky, resp. ak ste sa venovali, poprosil by som zverejnení dôvodov, prečo sa to do pripravovaného VZN nedostalo, kto (a to menovite) o tom rozhodoval a čo ho k takémuto záveru viedlo.
Už som v predchádzajúcich mailoch uvádzal, že takéto VZN, ktoré rieši tieto problémy hluku v dňoch pracovného pokoja a kľudu a v sobotu od podvečerných hodín majú napr. v Karlovke (rovnako som Vám ho poslal v prílohe). A spomínal som aj to, že súčasný pán starosta o tom isto dobre vie a má s tým svoju skúsenosť, keďže v tej Karlovke svojho času pôsobil. Tak ma / nás preto zaujíma, v čom sú požiadavky a nároky obyvateľov Rače iné a nenárokovateľné od obyvateľov Karlovky (či iných mestských častí). Alebo tu zase máme občanov prvej a druhej kategórie ?"
11. august 2020

Odpoveď samosprávy

V súčasnosti platí na území Mestskej časti Bratislava - Rača Všeobecné záväzné nariadenie o dodržiavaní čistoty a poriadku, ktoré v §5 odseku 3., písmeno s) zakazuje vo verejných priestranstvách:
" vykonávať činnosti, ktoré v obťažujúcej miere spôsobujú hluk a svetelné efekty (napr. propagácia firiem, zariadení, výrobkov, nepovolené činnosti, hlučná hudobná produkcia a pod.), pri ktorých dochádza k porušovaniu nočného pokoja v čase od 22.00 h do 06.00 h, "

V prípade, že ste svedkami podobného činu počas víkendov, alebo mimo pracovnej doby treba kontaktovať Mestskú políciu, aby tá vykonala záznam a posunula ho Mestskej časti pre potreby začatia správneho konania. Počas pracovnej doby treba telefonicky kontaktovať priamo oddelenie životného prostredie a dopravy, ktoré na miesto vyšle inšpektora životného prostredia pre potreby dokumentácie porušenia ustanovenia príslušného VZN.

Zároveň vieme v oblasti hluku konať v rámci §5 Občianskeho zákonníka, na základe ktorého môžeme vyzvať fyzickú alebo právnickú osobu k obnoveniu predošlého stavu, alebo k opusteniu od konania, ktoré zasahuje do občianskych práv.

Opäť je však ideálne poskytnúť MČ Bratislava-Rača záznam z priestupku vypracovaného mestskou alebo štátnou políciou. Zamestnanci úradu totiž nemajú oprávnenie sa dožadovať vstupu na súkromné, oplotené nehnuteľnosti.

Mgr. Matúš Čupka, vedúci oddelenia životného prostredia a dopravy MÚ Bratislava - Rača
14. august 2020

Miroslav Daniš

Daný podnet označili ako „uzavretý“ s tým, že požiadavku na prijatie nového VZN ohľadne problémov hluku v dňoch pracovného pokoja a kľudu a v sobotu od podvečerných hodín v podstate rieši už predtým prijaté VZN o dodržiavaní čistoty a poriadku, resp. treba vždy , ak máme ten dojem, že niečo nie je s ním v súlade, volať mestskú políciu. Ja si to nemyslím, naopak som presvedčený o tom, že VZN ohľadne daného problému je účinnejšie a potrebné. Pretože to Vami spomínané VZN o dodržiavaní čistoty a poriadku to v dňoch pracovného pokoja a kľudu a v sobotňajších podvečerných hodinách nerieši, nezabraňuje nikomu vykonávať činnosti, ktoré sú možné v pracovných dňoch do 22.00 hod.

Preto som sa odvolával aj na takéto VZN, ktoré majú v „Karlovke“ – p. starosta o ňom veľmi dobre vie – a ohľadne toho ste prisľúbili, že preveríte účinnosť tohto VZN v prípade spomenutej „Karlovky“. Neviem, či ste to tak spravili, ako ste prisľúbili a ak áno, tak k akým záverom ste dospeli. Lebo som nikde nepostrehol, že by ste o tomto „preverovaní“ niekde informovali.

Mrzí ma to, že ste nepochopili túto požiadavku a zvolili ste pre vás „pohodlnejšie“ riešenie.

Zase o jedného sklamaného voliča viac...
26. november 2020

Odpoveď samosprávy

Len by som doplnil, že my bez oficiálneho spísania podnetu zo strany Mestskej polície nemôžeme konať v prípade javov, ktoré majú obmedzený časový charakter (spaľovanie na záhrade, hluk, prášenia a pod.) nakoľko naši inšpektori životného prostredia nemajú možnosť vstupovať na súkromné pozemky, alebo sa dožadovať preukázania totožnosti zo strany možného porušovateľa pravidiel.

Ak Mestská polícia zaznamená priestupok a posunie ho na Mestskú časť, tak my môžeme na základe takéhoto záznamu konať v zmysle Správneho poriadku.

Rovnaký postup by platiť aj v prípade možného VZN o hluku, kedy by bol pre nás potrebný záznam Mestskej polície. V prípade, že sa ukáže plodná spolupráca s Mestskou políciou v rámci už platného VZN o čistote a poriadku, tak do budúcnosti zvážime schválenie podobného VZN.

V súčasnosti však máte k dispozícií platné VZN a Mestskú políciu.

Mgr. Matúš Čupka, vedúci oddelenia životného prostredia a dopravy MÚ Bratislava - Rača

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania

Sledovať riešenie podnetu
Chcete byť informovaní o ďalšom vývoji podnetu? a sledujte jeho riešenie.