Na doline-neporiadok-čierna skládka

Zodpovednosť za riešenie: MÚ Vajnory

Vyriešený
meno
Aňa 20. mája 2019

Sused ktory nevie kam patri odpad z jeho pozemku. Niekolko krat upozorneny no zbytocne. Treba pozriet kameru za posledny tyzden a treba aby to odpratal.

21. máj 2019

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

ďakujeme za Váš podnet.
Postupujeme ho na riešenie príslušnému odbornému referátu úradu a o výsledku Vás budeme informovať.
Mgr. Igor Kňazovický
Sekretariát
Mestskej časti Bratislava-Vajnory


06. jún 2019

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

Reagujeme na Váš podnet pod č. 70071 „Na doline-neporiadok-čierna skládka“. Požiadali sme o preverenie podnetu Okrskárov mestskej polície Vajnory. Dňa 31.5.2019 predmetný podnet preverili a na mieste zistili biologicky rozložiteľný odpad dve kopy trávy a 1 ks umelohmotná hadicu cca 4 m.
Šetrením v okolí skládky zistili pôvodcu odpadu, ktorý bol riešený v zmysle VZN Mestskej časti Bratislava-Vajnory č. 1/2013 o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mestskej časti Bratislava-Vajnory.
Pôvodca odpadu skládku vyčistil, zároveň bol mestskou políciou upovedomený, kde môže oficiálne biologický odpad odovzdávať - Zberný dvor ul. Pri Pastierni.
Skládku dňa 4.6.2019 skontrolovali, bola zlikvidovaná.

Ing. Michaela Hrčková
Oddelenie stavebné, ÚP, ŽP a dopravy
Mestská časť Bratislava – Vajnory


06. jún 2019

Aňa

Dobrý deň.
Nemyslím si, že dotyčný pán problém odstránil. Nakoľko to vyzerá akoby rozhrabané..... ak to celé nevyčistil nemôžte to považovať, že odpad odstránil, tu trávu tam nanosil tak ju treba celú odtiaľ odpratať a je to úplne jedno či je alebo nieje už zhnitá. Jednoducho to tam nepatrí!!!!
Tie betónové stĺpiky tiež odstránil alebo sú zarastené už trávou a niesu vidieť? Boli nahádzané na pravo od tej hadice čo tam hodil.
17. jún 2019

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,
okrskári Mestskej polície Vajnory dňa 13.6.2019 urobili opakovanú kontrolu danej skládky na ul. Na doline. Skontaktovali sa aj s pôvodcom skládky. Na mieste sa nenašli žiadne pohodené betónové stĺpiky v jarku, ako píše oznamovateľ. Tento oznam Mestská polícia považuje už za vyriešený, na mieste už nedochádza k žiadnemu porušeniu Všeobecne záväzného nariadenia.


Ing. Michaela Hrčková
Oddelenie stavebné, ÚP, ŽP a dopravy
Mestská časť Bratislava – Vajnory


Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania