Mamateyova - neporiadok okolo "stavby" garáží

Zodpovednosť za riešenie: MÚ Petržalka

Vyriešený
meno
hedviga 03. júna 2019

Okolie "stavby" garáží na Mamateyovej ul. - bordel, odpadky, burina, ...
Je to takto už roky, ale dokedy?

03. jún 2019

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,
ďakujeme za Váš podnet, o doriešení Vás budeme informovať.

MÚ BA - Petržalka
06. jún 2019

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň, ďakujeme za Váš podnet.
Vo veci znečistenia v priestoroch parkovacieho domu na Mamateyovej ulici sme v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia 2/2014 o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mestskej časti, vyzvali príslušných vlastníkov nehnuteľnosti, aby v stanovenom termíne znečistenie odstránili. Vo výzve sme majiteľov objektu, ktorými sú Združenie vlastníkov garáží a spoločnosť Urban Property s. r. o. , upozornili na povinnosti vyplývajúce z § 3, ods. 1 a 2 vyššie citovaného VZN, podľa ktorého je za čistotu a poriadok na nehnuteľnostiach zodpovedný ich vlastník, nájomca, užívateľ alebo správca bez ohľadu na to, akým spôsobom k znečisteniu došlo a je povinný znečistenie alebo neporiadok odstrániť. V prípade, že vlastníci na výzvu Petržalskej samosprávy nezareagujú, začne mestská časť voči vlastníkom konanie o uložení pokuty. Pozemky v bezprostrednom okolí hromadných garáží vo vlastníctve mestskej časti Petržalka budú vyčistené prostredníctvom Miestneho podniku verejnoprospešných služieb.

MÚ BA - Petržalka
27. jún 2019

hedviga

Pochvala samospráve (vidieť, že sa zmenili pomery na úrade), okolie bolo vyčistené hneď. Ale vlastníci zrejme majú stav svojho objektu "na saláme".
10. september 2019

hedviga

Vnútro objektu vyzerá takto, majitelia na to kašlú. Ako riešila samospráva podnet s majiteľmi?
23. september 2020

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň, mestská časť Bratislava-Petržalka opakovane zrealizovala údržbu porastu a sanáciu odpadu v okolí parkovacieho domu na Mamateyovej ul. Vlastníkom predmetnej nehnuteľnosti je však Združenie vlastníkov garáží a spoločnosť Urban Property s. r. o.. Mestská časť nie je oprávnená vstupovať do budovy garáží nepovolene, ani zabezpečovať údržbu majetku iných subjektov išlo by o neoprávnené vynakladanie verených finančných prostriedkov.

Oddelenie životného prostredia
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania

Sledovať riešenie podnetu
Chcete byť informovaní o ďalšom vývoji podnetu? a sledujte jeho riešenie.