J. Poničana-dlhodobo odstavené vozidlá-vozidlo s EČV, bez platnej TK a EK


V riešení

05. jún 2019

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň, ďakujeme za podnet, požiadame políciu o zistenie vlastníka vozidla a následne mu bude zaslaná výzva na odstránenie vozidla z verejného priestranstva. Majiteľ vozidla bez platnej STK a EK bude nahlásený na Okresný úrad, odbor dopravnej polície.
S pozdravom

Ing. Tatiana Ledényiová
referent výstavby a ŽP
MÚ DNV
23. september 2019

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň, auto sa už na danom mieste nenachádza. Ďakujeme, že Vám nie je ľahostajný estetický vzhľad našej mestskej časti.

Mgr. Erika Labašková
referent organizačných vecí a podnikateľských činností
Mestská časť Bratislava-Devínska Nová Ves
23. september 2019

Norbert

Práve sa na dané auto pozerám. Viď priložený obrázok. Auto je na danom mieste bez pohybu už cez pol rok.
23. september 2019

Norbert

Fotene 23.09.2019 10:50
23. september 2019

Silvia Vilhanová

Ďakujem za informáciu, prepošlem daný podnet Mestskej polícii.

S pozdravom,

Silvia Vilhanová,
([email protected])
30. september 2019

Odpoveď samosprávy

Ďakujeme za podnet, vozidlo preveríme. V prípade, že je vozidlo zaparkované na verejne prístupnom parkovisku, alebo na mieste, kde je to zákonom o cestnej premávke č. 8/2009 Z. z. dovolené, vodiči sa nedopúšťajú žiadneho protiprávneho konania. Pre informáciu Vám však dávame na vedomie nasledovné:

Vraky - staré vozidlá - vozidlá bez evidenčného čísla.
Správca komunikácie Magistrát, prípadne Mestská časť sú povinní zabezpečiť odstránenie starého vozidla, ktoré je odpadom z mestskej a miestnej komunikácie alebo verejného priestranstva v správe mesta alebo mestskej časti, na ktorom poškodzuje alebo ohrozuje životné prostredie, ak si túto povinnosť nesplní držiteľ starého vozidla, a to odovzdaním starého vozidla na určené parkovisko, resp. zabezpečuje odstránenie so súhlasom vlastníka nehnuteľnosti odstránenie starého vozidla. Na takéto vozidlá Magistrát alebo Mestská časť umiestňuje výzvu na odstránenie vozidla v lehote 60 dní v zmysle § 67 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch. V prípade, že majiteľ nerešpektuje výzvu, bude vozidlo odstránené na určené parkovisko.

Dlhodobo odstavené vozidlá - dlhodobo odstavené vozidlá, ktoré majú evidenčné číslo, ale nemajú platnú STK a EK.
Samospráva ani mestská polícia nie sú oprávnené skúmať platnosť technickej či emisnej kontroly. Vozidlá s EČV, ktoré nemajú platné tieto kontroly by mali riešiť pri dopravných kontrolách príslušníci PZ, resp. dlhodobo odstavené vozidlá, ktoré majú evidenčné číslo (EČV) sú v kompetencii Okresného úradu - odbor pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie, ktorému sú takéto nálezy a podnety postúpené na priame vybavenie.

Bc. Marcela Sabinová
01. máj 2020

V.

J. Poničana-dlhodobo odstavené vozidlá-vozidlo s EČV, bez platnej TK a EK

Dlhodobo odstavene auto aj napriek tomu ze bol podnet nahlaseny MP a na dohladove centrum DNV

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania