Pri kríži-zastávka MHD -poškodená

Zodpovednosť za riešenie: Magistrát hlavného mesta

Uzavretý
meno
Dagmar 10. júna 2019

Prístrešky na obnovených zastávkach električiek od Pri kríži po Švantnerovu majú priehľadné presklené strechy. V horúcich slnečných dňoch sa pod nimi nedá stáť. Nalepte prosím na strechy prístreškoch nepriehľadné fólie, aby vrhali tieň a naozaj slúžili cestujúcim. Treba na to myslieť aj pri ďalšej rekonštrukcii zastávok v Dúbravke. Inak ide o nepoužiteľný skleník.

10. jún 2019

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

sme radi, že vám záleží na stave nášho mesta. O vašom podnete sme informovali Sekciu dopravy, ktorá sa ním už zaoberá.

S pozdravom

Oddelenie vzťahov s verejnosťou
Magistrát hlavného mesta SR Bratislava
14. jún 2019

Martin CHUDY

Vážený magistrát, prosím ako sa tým zaoberáte? Čo s tým robí sekcia dopravy? Kedy sa urobí náprava?
08. júl 2019

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

Jestvujúci stav zníženej ochrannej funkcie sklenených prístreškov na zrekonštruovaných električkových zastávkach v Dúbravke si uvedomujeme a úprimne nás mrzí. Prístrešky boli obstarávané s dobrým úmyslom poskytnúť cestujúcim estetickú, ale predovšetkým funkčnú ochranu pred nepriaznivými vplyvmi počasia, žiaľ v čase ich obstarávania sme nepredpokladali takúto nedostatočnú ochranu pred slnečným žiarením.
Uvedené prístrešky boli obstarané v rámci projektu ,,Električková trať Dúbravka v úseku Hanulova - Pri kríži". Tento projekt bol financovaný prostredníctvom nenávratného finančného príspevku z fondov Európskej únie v rámci Operačného programu Doprava. Hlavné mesto sa Zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku zaviazalo, že v období piatich rokov od ukončenia realizácie projektu nedôjde k jeho zmene. To znamená, že do júna 2020 nemôže zo strany hlavného mesta dôjsť k žiadnym zmenám na zrekonštruovanej električkovej trati Dúbravka v úseku Hanulova – Pri kríži, vrátane zastávok a vybavenia na nich. V prípade porušenia tohto záväzku hrozí hlavnému mestu riziko povinnosti vrátenia nenávratných finančných príspevkov, alebo jeho časti, poskytovateľovi a zároveň ohrozenie čerpania finančných prostriedkov z fondov Európskej únie na ďalšie projekty v budúcnosti.
Na základe vyššie uvedeného sme požiadali Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť, ktorý má v správe celý tento zrekonštruovaný úsek, aj so zastávkami a ich vybavením, aby do rozpočtu na rok 2020 zahrnul aj finančnú čiastku pokrývajúcu vyriešenie uvedeného nedostatku spôsobeného priesvitnou strechou jestvujúcich prístreškov.


Oddelenie mestskej mobility
Magistrát hlavného mesta SR Bratislava

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania

Sledovať riešenie podnetu
Chcete byť informovaní o ďalšom vývoji podnetu? a sledujte jeho riešenie.