Balkánska-Verejné služby-upchatá kanalizácia a žľab

Zodpovednosť za riešenie: Magistrát hlavného mesta

V riešení
meno
Martin Nýdr 15. júna 2019

Zodpovedný: MAGISTRÁT
Prosím o vyčistenie odtokového žľabu a dažďovej kanalizácie pri chodníku medzi Balkánskou a Irkutskou.
Chodník priľahlý ku komunikácii v správe hl. mesta.
Info pred admina: lokalizácia na mape nepoužiteľná, po presune bodu na miesto podnetu to prehodí nesprávnu ulicu.

17. jún 2019

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

sme radi, že vám záleží na stave nášho mesta. O vašom podnete sme informovali Oddelenie správy komunikácií, ktoré sa ním už zaoberá.

S pozdravom


Oddelenie vzťahov s verejnosťou
Magistrát hlavného mesta SR Bratislava
29. jún 2019

Martin Nýdr

Balkánska-kanalizácia-upchatá

Zodpovedný: magistrát (nie MČ BA - Rusovce)
Prosím o vyčistenie všetkých vpustov dažďovej kanalizácie na Balkánskej ulici od vjazdu do Rusoviec až po výjazd. Vyčistiť aj odtokové potrubie a v prípade že ide o vsakovačky, vyčistiť tento vsakovací priestor. Väčšina je nefunkčná, niekde rastie dokonca kukurica! ulicu pravidelne zametať v celom rozsahu a aj tam kde nie je obrubník - znečisťuje sa rovnako ako úsek kde obrubník je!
29. jún 2019

Odkazprestarostu.sk

Dobrý deň, pán Nýdr,
doplnenie podnetu preposielam opätovne na magistrát.
S pozdravom
Jana Žabka
01. júl 2019

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

sme radi, že vám záleží na stave nášho mesta. O vašom podnete sme opätovne informovali Oddelenie správy komunikácií.

S pozdravom


Oddelenie vzťahov s verejnosťou
Magistrát hlavného mesta SR Bratislava
08. júl 2019

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

vyčistenie ul. vpustov na balkánskej zabezpečíme prostredníctvom nášho dodávateľa.

Oddelenie správy komunikácií
Magistrát hlavného mesta SR Bratislava

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania

Sledovať riešenie podnetu
Chcete byť informovaní o ďalšom vývoji podnetu? a sledujte jeho riešenie.