Pekná cesta-značka na ceste -chýbajúca

Zodpovednosť za riešenie: Hlavné mesto SR Bratislava

Vyriešený
meno
Janči Bakoš 17. júna 2019

Pred Lidlom na kuse chýba vyznačenie cyklochodníka, čo autá pochopili ako parkovisko.
Prosím o vyznačenie chýbajúceho značenia, aby cyklisti nemuseli pri obchádzaní parkujúcich áut riskovať kolíziu.

17. jún 2019

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

sme radi, že vám záleží na stave nášho mesta. O vašom podnete sme informovali Sekciu dopravy, ktorá sa ním už zaoberá.

S pozdravom

Oddelenie správy komunikácií
Magistrát hlavného mesta SR Bratislava
25. jún 2019

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

na ulici Pekná cesta pripravujeme projekt cyklotrasy, ktorá bude riešená samostatným cyklistickým pruhom, kde nebude možné zaparkovať automobil.

S pozdravom

Oddelenie správy komunikácií
Magistrát hlavného mesta SR Bratislava
04. november 2019

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

vzhľadom na uvedené problémy sme navrhli projekt s vyhradeným jazdným pruhom pre cyklistov po pravej strane komunikácie Pekná cesta od Hubeného ulice do lesoparku, ktorý bol predložený do Operatívnej komisie pre určovanie dopravných značiek a dopravných zariadení Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy. Krajský dopravný inšpektorát vydal k projektu zamietavé stanovisko s odôvodnením, že navrhovaný cyklistický pruh nie je riešený ako ucelený t. j. nespája jednotlivé cyklotrasy. Naďalej však pracujeme na projekte a jeho úpravách tak, aby došlo k zosúladeniu
požiadaviek Krajského dopravného inšpektorátu a Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy.

S pozdravom

Oddelenie dopravného inžinierstva
Magistrát hlavného mesta SR Bratislava
17. jún 2021

Martin Uváček

V rámci reorganizácie parkovania na peknej ceste bolo Ba ľavej strane vyznačené parkovanie, na pravej konečne oficiálna cyklocesta so zvislým aj vodorovným značeným. Autá tam už nestoja. Označil by som ako vyriešené.
17. júl 2021

Martin Uváček

Podnet vyriešený.

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania