Odborárske námestie-reklama-nevhodne umiestnená (na chodníku a pod.)

Zodpovednosť za riešenie: Magistrát hlavného mesta

V riešení
meno
Jan Bakos 01. júla 2019

Prosím o odstránenie citylightu blokujúceho výhľad medzi cyklistami prichádzajúcimi po cyklotrase Májkova a chodcami presúvajúcimi sa medzi priechodmi pre chodcov na Odborárskom/Májkovej.

01. júl 2019

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

sme radi, že vám záleží na stave nášho mesta. O vašom podnete sme informovali Sekciu správy nehnuteľností, ktorá sa ním už zaoberá.

S pozdravom

Oddelenie vzťahov s verejnosťou
Magistrát hlavného mesta SR Bratislava
19. júl 2019

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,
Reklamná stavba označená spoločnosťou BigMedia je vybudovaná na pozemku reg. „C“ parc. č. 21853/1, k.ú. Staré Mesto. Pozemok je vo vlastníctve a priamej správe hlavného mesta SR Bratislavy. Na predmetnú reklamnú stavbu neevidujeme nájomnú zmluvu. Spoločnosť BigMedia sme vyzvali k odstráneniu reklamnej stavby.

Oddelenie nájmov majetku
Magistrát hlavného mesta SR Bratislava
19. september 2019

Martin Uváček

Big media doteraz nič neodstránili.

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania