Romanova-chodník-znečistený

Zodpovednosť za riešenie: Magistrát hlavného mesta

Vyriešený

džungľa na chodníku na Romanovej. dalo by sa skultúrniť, prosím?

15. júl 2019

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,
ďakujeme za Váš podnet, o doriešení Vás budeme informovať.
04. september 2019

Martin Uváček

Neriešené.
17. september 2019

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

v zmysle Čl. 73 Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktorý upravuje pôsobnosti Bratislavy v oblasti pozemných komunikácií je komunikácia Romanova v správe Hlavného mesta SR Bratislavy a nebola zverená do správy MČ Ba-Petržalka. Na potrebu zabezpečiť údržbu zelene sme upozornili príslušné oddelenie správy komunikácií Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy. V predmetnej veci bolo mestskej časti doručené nasledovné vyjadrenie: Nakoľko mestské zastupiteľstvo zakázalo chemický postrek, burinu odstraňujeme ručne a mechanicky, poprosíme preto o trpezlivosť, pretože práce prebiehajú pomaly. Momentálne sú okraje komunikácie Romanova vo vyhovujúcom stave.
Kto? Magistrát hlavného mesta

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania