Štefana Králika-Verejný poriadok-iné

Zodpovednosť za riešenie: MÚ Devínska Nová Ves

Neriešený

Po uložení optiky spoločnosťou UPC Slovakia, ostal zákop. Bolo by vhodné, aby po ukončení výkopových prác (výmena potrubia, kanalizácia, káble) bol prizvaný niekto z miestneho úradu alebo z Denovy, aby skontrolovali, či bolo okolie dané do poriadku, aby nezostávali takého jamy, prípadne len provizórne riešenia miesto riadneho vrátenia do pôvodného stavu

10. október 2019

Odpoveď samosprávy

Mestská časť v spolupráci so stavebným úradom bude žiadať, aby ku kolaudácii stavieb spojených s pokládkou vedení inžinierskych sietí bol priložený súhlas miestneho úradu, oddelenia VDŽP s kolaudáciou stavby, ktorý bude vydaný po preverení a skontrolovaní ukončených výkopov.

Ing. Katarína Macáková
odd. výstavby, dopravy a životného prostredia
MÚ MČ Bratislava-Devínska Nová Ves

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania