Na hriadkach-cesta-rozbitá (väčší úsek)

Zodpovednosť za riešenie: Magistrát hlavného mesta

V riešení
meno
majo 17. júla 2019

Zosuv podložia pod cestou medzi DNV a Devínom.

17. júl 2019

majo

Nie je to Uhrovecká, ale Na hriadkach ako som nahlasoval.
17. júl 2019

Silvia Vilhanová

Dobrý deň,

v popise som to zmenila, umiestnenie v mape je síce správne, ale názov to dáva iný.

Verím, že podľa popisu a mapky na miestnom úrade budú vedieť, kde sa ten zosuv nachádza.

Ďakujeme.

S pozdravom,

Silvia Vilhanová,
(bratislava8@odkazprestarostu.sk)
10. október 2019

Odpoveď samosprávy

Ul. Na hriadkach je MK II. triedy vo vlastníctve a správe hlavného mesta SR Bratislavy. Zabezpečenie zosuvu, ktorý ohrozuje túto miestnu komunikáciu musí zabezpečiť správca komunikácie, resp. ak svah nie je vo vlastníctve mesta, musí magistrát riešiť situáciu ako aj zabezpečenie bezpečnosti a zjazdnosti komunikácie s vlastníkom svahu.
Kto? Iná zodpovednosť - magistrát hl. m. SR Bratislavy.

Ing. Katarína Macáková
odd. výstavby, dopravy a životného prostredia
MÚ MČ Bratislava-Devínska Nová Ves
11. október 2019

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

sme radi, že vám záleží na stave nášho mesta. O vašom podnete sme informovali Oddelenie správy komunikácií.

S pozdravom

Oddelenie vzťahov s verejnosťou
Hlavné mesto SR Bratislava

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania