Bratská - premnožené potkany v Petržalke

Zodpovednosť za riešenie: MÚ Petržalka

V riešení
meno
Máša 17. júla 2019

Dobrý deň,
v Petržalke v okolí ulíc Kopčianska, Bratská aj Budatínska, kde sme sa večer pohybovali sme videli potkany.
Fotka je len ilustračná, keďže odfotiť sa nám nepodarilo. Zvieratko bolo dosť rýchle a bolo šero.
Predpokladáme už mierne premnoženie týchto hlodavcov.
V okolí Kopčiankeho sídliska sme ich už videli niekoľkokrát. A to už xkrát aj pod nadjazdom od Kopčianskej na Panónsku ulicu, kde sú stále "ubytovaní" bezdomovci za návalmi hliny a sute, kadiaľ chodia dennodenne ľudia na zástavku autobusu 90 a 91.

Zrejme sa v Petržalke premnožujú potkany, ak sú už tak často vidieť. Akým spôsobom pristupuje samospráva k riešeniu tejto situácie?

26. júl 2019

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,
Mestská časť Bratislava-Petržalka, ako správca plôch verejnej zelene zabezpečuje prostredníctvom firmy Chemix-D, s.r.o. detekciu a deratizačné vkladanie nástrah proti myšovitým hlodavcom dvakrát do roka tak, ako to ukladá zákon.
Podľa § 12 ods. 2 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia je povinnosťou právnických a fyzických osôb vykonať celoplošnú deratizáciu na reguláciu živočíšnych škodcov na území Bratislavského samosprávneho kraja na jar a na jeseň. Tieto opatrenia podľa ustanovení § 51 ods. 1 písm. a); § 52 ods. 1 písm. a); § 53 písm. a) uvedeného zákona vykonávajú všetky fyzické osoby, občania, podnikatelia, právnické osoby i obce.
V zmysle uvedeného sme Vašu požiadavku zaradili do jesenného harmonogramu na výkon deratizácie vo Vami uvedenej lokalite.

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania