Charkovská-stavby a budovy-neohlásené stavebné úpravy

Zodpovednosť za riešenie: MÚ Devínska Nová Ves

Neriešený
meno
Dana Simonová 25. júla 2019

Neoznacena a druha hneď vedľa neohradena stavba. Hneď vedľa železnice

10. október 2019

Odpoveď samosprávy

Povoľovanie stavieb je predmetom konaní stavebného úradu, ako i dohľad nad dodržiavaním podmienok vo vydaných stavebných povoleniach. Nedodržanie ustanovení stavebného zákona rieši v uvedenom prípade tunajší stavebný úrad - oddelenie územného konania a stavebného poriadku.

Ing. Katarína Macáková
odd. výstavby, dopravy a životného prostredia
MÚ MČ Bratislava-Devínska Nová Ves

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania