Račianska-stĺpik-chýbajúci

Zodpovednosť za riešenie: Iné

V riešení
meno
Peter Oravec 29. júla 2019

Chodník na križovatke Račianskej a Škultétyho je urobený zbytočne široký, takže ho využívajú autá na parkovanie a chodník sa tak stáva kvôli parkujúcim autám v podstate pre chodcov nepoužiteľný. Prosím o osadenie stĺpikov zabraňujúcich vjazdu áut na chodník..

01. august 2019

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

Ďakujeme za Váš podnet. Podnet bol zaslaný na vybavenie. Čakáme na odpoveď.

Kancelária starostu
05. august 2019

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

sme radi, že vám záleží na stave nášho mesta. O vašom podnete sme informovali Sekciu dopravy.

S pozdravom

S pozdravom

Oddelenie vzťahov s verejnosťou
Magistrát hlavného mesta SR Bratislava
28. august 2019

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,
na základe podnetu bol spracovaný projekt dopravného značenia, kde bolo navrhnuté na chodníku komunikácie Račianska a Škultétyho umiestniť dopravné zariadenie – koly. Projekt bol predložený do Operatívnej komisie pre určovanie dopravných značiek a dopravných zariadení Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy, kde Krajský dopravný inšpektorát a cestný správny orgán vyjadril nesúhlas. Ako dôvod uviedli, že je v kompetencii polície riešiť neoprávnené parkovanie na chodníku. Preto je potrebné sa obrátiť na príslušný útvar policajného zboru s požiadavkou o zvýšenú kontrolu dodržiavania pravidiel cestnej premávky.

Oddelenie dopravného inžinierstva
Magistrát hlavného mesta SR Bratislava
28. august 2019

Odpoveď samosprávy

Samospráva uviedla, že zodpovedným subjektom je: štátna polícia
09. september 2019

Anonymný užívateľ

Rovnaká situácia-široké chodníky, na ktorých sa parkuje je na Šancovej na úrovni polikliniky-riešim už rok!!! A nič!

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania