Nelogicky umiestené stĺpiky


V riešení
meno
Jan Hubar 09. februára 2014

Nelogicky umiestené stĺpiky v blízkosti potravín "Golf" na Lenárdovej ulici. Vozidlá parkujú tak, že chodci musia chodiť po trávniku. Pomohlo by, ak by sa stĺpiky posunuli hneď na okraj parkoviska, tak aby vozdilá nemohli vyjsť na chodník. Poprosím s systémové riešenie, kedže mestská polícia v týchto prípadoch nepomáha.Ďakujem

12. február 2014

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,
regulačné stĺpiky boli osadené do chodníka na podnet obyvateľov lokality, na zabránenie jazdy vozidiel po chodníku na Daliborovo námestie na „Petržalské korzo“ a až ku kostolu. Stĺpiky boli umiestnené do chodníka v na úrovni stromu, ktorý je prirodzenou prekážkou obchádzania osadených stĺpikov vodičmi cez zeleň. Ustanovenia zákona o cestnej premávke zastavenie a státie vozidiel na chodníku dovoľujú, je potrebné však ponechať voľnú šírku chodníka 1,5m. Keďže vodiči uvedené ustanovenie nedodržiavajú, riešením je výkon dohľadu príslušníkmi mestskej polície, nie osadzovanie stále ďalších a ďalších regulačných stĺpikov.

Milka Podmajerská
vedúca Kancelárie starostu
Miestny úrad Bratislava-Petržalka
Kutlíkova 17, Bratislava
t.č. 02/63823 065
fax 02/63 823 908
milka.podmajerska@petrzalka.sk
www.petrzalka.sk

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania