Rozvodná-vertikálna značka-neaktuálna

Zodpovednosť za riešenie: MÚ Nové Mesto

V riešení
meno
mano 05. augusta 2019

Už vyše roka platí novela Zákona o pozemných komunikáciách (Cestný zákon) , ktorý mestským častiam určil oprávnenie povoľovať vyhradené parkovanie len na komunikáciách III. a IV. triedy a pozemkoch v ich vlastníctve. Na priložených obrázkoch je upresnená lokalita - verejná účelová komunikácia ( pozemok vo vlastníctve HL. Mesta BA) , kde v minulosti povoľovala vyhradené parkovisko M.Č. BA Nové Mesto. Od začiatku roku 2019 však takto vyhradeným boxom nepredĺžila zmluvy, ale nikto sa nepostaral o odstránenie EČV takto vyradených boxov. Takže už 8. mesiac využívajú - zneužívajú protiprávne ( bez poplatku a zmlúv) s úsmevom zadarminko parkovacie miesta a ostatní vodiči sa môžu medzi sebou do krvi rozhádať pri hľadaní voľných parkovacích miest. Tabuľky s EČV teba odstrániť !

13. august 2019

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

Ďakujeme za Váš podnet. Podnetom sa zaoberá oddelenie investícií a verejného obstarávania.

Kancelária starostu
16. august 2019

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

Podľa vyjadrenia oddelenia investícií a verejného obstarávania ide o účelovú komunikáciu, ktorej MČ BANM nie je správcom. Dopravné značenie, ktoré sa tam nachádza je možné v zmysle zákona 135/1961 Zb. po novele s účinnosťou od 20.5.2018 zmeniť / odurčiť len so súhlasom správcu , ktorý nám nie je známy. Postup odurčenia a následného odstránenia predmetných dopravných značiek sa bude riešiť v spolupráci s príslušným cestným správnym orgánom pre určovanie dopravných značiek a dopravných zariadení, ktorým je hlavné mesto SR Bratislava na najbližšej dopravnej komisii 20.8.2019. Pravdepodobne to bude dlhodobý proces.

Kancelária starostu
16. august 2019

mano

Môžete sa hanbiť! celá štátna správa! Dlhodobý proces je to už 8 mesiacov! Odurčenie ste mali začať (tak ako na komunikácii III.tr. Rozvodná) ešte minulý rok! Zdá sa že postúpim podnet na Generálnu prokuratúru pre nečinnosť št. orgánov! a do medíí ako tu bačujete!
Ako má človek podporovať a dôverovať Parkovacej Politike , keď si neviete spraviť poriadok na kúsku parkoviska!
Myslíte si že som na Magistrát nedal podnet? HAHAHA.... pozrite si odpoveď! :

Dobrý deň prajem,

Pozorne som si prečítal celý Váš text, ale musím Vám vysvetliť niekoľko faktov, ktoré ste si nesprávne vysvetlili. Verejná účelová komunikácie nemôže byť vo vlastníctve mesta. Vo vlastníctve mesta sú len miestne komunikácie zaradené do I. až IV. triedy. Účelové komunikácie sú vo vlastníctve subjektu, ktorý ich vybudoval. To čo vy myslíte pod pojmom vlastníctvo, je vlastníctvo pozemku pod komunikáciou, nie vlastníctvo samotnej komunikácie. Pre nás ako cestný správny orgán je však podstatné kto je vlastníkom stavby a to zistíte len na základe stavebného povolenia alebo kolaudačného rozhodnutia, nie v katastri nehnuteľností. Tam sa vlastníci líniových stavieb nezapisujú. Podľa občianskeho zákonníka § 120 ods. 2 však platí, že pozemok nie je súčasťou stavby, čiže nemôžeme automaticky spájať vlastníctvo pozemku s vlastníctvom stavby. Mesto nemôže siahať na cudzí majetok a ani o ňom rozhodovať. Kompetencie má v tomto smere Mestská časť Bratislava – Nové mesto , ktorá príslušné parkovacie miesta povoľovala, ona ich musí dať aj odstrániť.


Oddelenie dopravy

Referát cestného správneho orgánu

Magistrát hl. mesta SR Bratislavy
(neno príslušného pracovníka mám k dispozícii)

Takže milá samospráva, robte si srandičky z niekoho iného a bačujte takto pekne len ďalej.................
16. august 2019

Jan

ocakavam ze sa Nove Mesto rozhybe.
21. august 2019

mano

Som zvedavý kto mi vysvetlí toto: Mestská Časť BAIII na predmetnom parkovisku už nemá kompetencie - nie je správcom a rezerváciu parkovacích boxov nevykonáva. Magistrát Hl.Mesta BA tvrdí že kompetencie má MČ aj na odstránenie. Tak potom kto tu bačuje s parkovacími miestami?
Že by si to ľudia zobrali do "vlastných rúk" a boxy si "samorezervujú" ????
21. august 2019

Jozef

Hlava XXII
01. september 2019

mano

Takže milá samospráva a kancelária starostu MČ BA III,, vo Vašej reakcii ste odpovedali , že postup odurčenia a následného odstránenia predmetných dopravných značiek sa bude riešiť v spolupráci s príslušným cestným správnym orgánom pre určovanie dopravných značiek a dopravných zariadení, ktorým je hlavné mesto SR Bratislava na najbližšej dopravnej komisii 20.8.2019. Môžete informovať o priebehu a čo bolo dohodnuté? Lebo ako vidíte v predošlom príspevku, niekto si dňa 21.8.2019 "vybavil" vyhradenie boxu.....alebo to bolo niekomu keš?
02. september 2019

Jozef

Videl niekto rozhodnutie povolenia na vyhradenie parkovacieho miesta v mestskej časti Bratislava - Nové Mesto ?
02. september 2019

Jozef

Je jednoduché niekoho opluť. Horšie sa to oblizuje.
02. september 2019

mano

BA Nové Mesto môže vyhradzovať len na komunikáciách III. a IV. triedy v mestskej časti, alebo na pozemkoch v jej vlastníctve. Do 20.5.2018 vydávala aj na predmetnom parkovisku. K tomuto dňu stratila oprávnenie a Magistrát ktorému pozemok patrí nevydal ani jedno! Takže kto tam bačuje?
17. september 2019

Michal

Celá Rozvodná ulica je plná nelegálne značených parkovacích miest. Kedysi mestská časť zverejňovala zoznam evidenčných čísel s aktuálne platným a zaplateným vyhradeným parkovacím miestom na svojej webovej stránke. Prestali s tým v roku 2017.
Ak vám môžem poradiť, podajte si infožiadosť s požiadavkou na aktuálny zoznam. Na tú musia reagovať a vy budete mat prehlaď, kde môžete zaparkovať. Prípadne to, čo vám pošlú môžete povylepovať na brány a potom budú mať prehlaď všetci:-)
17. september 2019

Michal

Ešte upozorňujem, že je zbytočné sa sťažovať na miestnom úrade. Mestská časť nekoná ani po oznámení o nelegálne označenom mieste aj s fotodokumentáciou. Viem to z vlastnej skúsenosti. Na odstránení značiek nemajú záujem alebo kapacity.
Potom tiež vyvstáva otázka v koho záujme je, že mestská pokladňa prichádza o peniaze, pretože ľudia si bez problémov pri absentujúcej kontrole a ignorovaní oznámení, vyznačujú parkovacie miesta svojvoľne načierno, prípadne ich "zabudnú" odznačiť, keď im skonči predplatené obdobie alebo sa odsťahujú?
A netečú predsa len nejaké peniaze niekde inde ako do mestskej pokladne?
17. september 2019

Jozef

Michal, myslíš že by mal MU BANM vyberať poplatky na komunikáciách, ktoré mu neboli zverené do správy ?
17. september 2019

Jozef

Michal, myslíš že by mal MU BANM vyberať poplatky na komunikáciách, ktoré mu neboli zverené do správy ?
17. september 2019

mano

Jozef.. poplatky by mal vyberať správca (vlastník) Ak bolo poverenie vyberania poplatkov MČ BAIII Zákonom zrušené, musí sa tento orgán samosprávy postarať o zrušenie značenia a povolení vyhradených parkovacích boxov ktoré v minulosti vydal a ktoré účinnosťou Zákona stratili platnosť! Myslíte si že by mali niektorí ľudia parkovať na vyhradených boxoch za ktoré neplatia a neznalým vodičom znemožňujú na voľných miestach parkovať? Myslíte si že je správne ak je parkovací box označený EČV vozidla ktoré je zošrotované alebo sa pôvodný majiteľ odsťahoval a box využíva " znalý sused" ?
17. september 2019

Jozef

Správne, poplatky by mal vyberať správca ( vlastník ), ak je zrejmý. Zrušenie označení a povolení vyhradených parkovacích boxov vydaných v minulosti je możné zrušiť postupom, akým boli povolené. Na to je potrebný súhlas správcu ( vlastníka ). MČ BANM nemôže konať v rozpore zo zákonom, ani odstraňovať majetok niekoho iného. A správne nie je, ak sú sused znalý , ale je to iba na ľuďoch samých.
17. september 2019

Michal

Jozef. Úplný súhlas. Tento proces ale nefunguje ani na zostávajúcej časti Rozvodnej ulice, ktorá je stále v správe MČ BANM, tak ako nefungoval ani na vyznačenej časti komunikácie pred novelou Zákona o pozemných komunikáciách. Opakujem, že väčšina parkovacích miest na ulici v správe MČ je vyznačená nelegálne a na spomínanom úseku mimo správy MČ evidentne všetky.
Za tie peniaze, čo MČ vyberá by si snáď mohla dať námahu zverejniť a pravidelne aktualizovať všetky evidenčné čísla s vyhradeným státím na každej ulici.
Áno je to ľuďoch samých, len im treba dať šancu aby si to mohli odkontrolovať sami bez toho aby museli každého pol roka vypisovať infožiadosti. Komu vyhovuje súčasná situácia?
17. september 2019

Jozef

Fakt netušîm, komu to vyhovuje. V prípade existencie aktuálneho zoznamu by zrejme pomohol aj proti znalému susedovi v prípade jeho zverejnenia.
20. september 2019

Jan

 Dobrý deň, p. Mrva  na základe Vašej žiadosti Vám zasielame zoznam evidenčných čísel vozidiel, pre ktoré je vydané aktuálne platné povolenie na vyhradené parkovanie:   Rozvodná ulica  1. BL 399OV  2. BA 163UM  3. BA 688XD  4. BL 592RE  5. BL 138LO  6. BL 042FM  7. BA 641IG  8. BL 520HN  9. BL 543SF 10. BL 195BJ 11. BL 318PV 12. BL 569CB 13. BL 985PN 14 .BL 117JN 15. BL 699TJ 16. BL 315SL 17. BA 262NG 18. BL 540GL 19. BA 036MK 20. BL 927EC 21. BL 911 IL 22. BL 987UC 23 .BL 827 GF 24. BA 111KA 25. BL 030MC 26. BL 698BE  
20. september 2019

Jozef

A začína hon na znalých susedov. :)
20. september 2019

mano

Ak je ten priložený zoznam oficiálny, vydaný MČ Ba III k súčasnému dňu +/- 20.9.2019, tak je to ešte horšie ako si človek predstavoval. Predpokladám, že si ten zoznam vyžiadal poslanec miestneho zastupiteľstva, Ing. Ján Mrva či???? Je neuveriteľné koľko ľudí dokáže okamžite zneužiť systém a je neuveriteľné ako dokáže samospráva "NEKONAŤ"
20. september 2019

Jakub Mrva

Dobrý deň, ano, informaciu som si vyžiadal na základe podnetov od občanov. Zároveň som dostal aj informaciu:

"Dobrý deň,

mestská časť v súčasnosti nové povolenia na vyhradené parkovanie na Rozvodnej ulici nevydáva. "

Komunikujem s MC aj s Mestom, Rozvodna je v nejakom vakuu, ze nema spravcu, resp je spor o spravcovstvo. Bez spravcu sa nemozu nove znacky osadzat ani odstranovat...

Vďaka
Jakub Mrva
20. september 2019

mano

Pán Mrva ďakujem za reakciu. po prvé: nezdá sa Vám že toto sa malo a mohlo riešiť minimálne od mája 2018 kedy začal platiť nový "Cestný Zákon" ? po druhé: ako je vyššie doložené foto , napríklad 21.9.2019 niekto vymenil EČV na vyhradenom mieste, ako je to možné bez zodpovedného správcu? nie je v silách mestskej polície vyžiadať od majiteľa vozidla čo ho k tomu oprávnilo? po tretie: môžem na takomto mieste, ktoré nie je v zozname platne povolených vyhradených parkovacích miest zaparkovať bez sankčných následkov? Ďakujem za Váš čas... S pozdravom
20. september 2019

Jakub Mrva

Dobry den, riesit sa to malo urcite, no bohuzial, patrim ku kritikom nasej MC a toto je jeden z dovodov. Fakt, ze tu mame minimalne sportny stav, ak nie protizakonny, je problem. Este vacsi problem je, ze nevidim svetlo na konci tunela a MC NM nevie co dalej.

Preco niekto vymenil cislo na znacke neviem, kludne to mohlo byt aj ako partizancina, bez vedomia MC. Obavam sa ze Mestska policia nedisponuje zoznamom spz, ktore maju alebo nemaju povolenie. Zodpovednost za aktualnost dopravneho znacenia je MC.

Co sa tyka tretej otazky, nerad by som Vas navadzal na nejake protipravne konanie. Na druhej strane, preco by mal mat niekto vzacne parkovacie miesto len pre seba, ked za neho neplati? MP pride len na zavolanie, zavolat by ju mohol najma ten, co tam ma vyhradene (neplatne) miesto. V takom pripade by som si vytlacil tento zoznam spz a odmietol platit pripadnu pokutu. Ale nie som pravnik. Kazdopadne najlepsie by bolo, oznacit (prelepit) alebo odstranit tieto neplatne znack. Uvolni sa mnoho miest na parkovanie. Kazdopadne k 31.12. by mali vyprsat aj zvysne povolenky zo zoznamu a logicky by nemali byt predlzene.
20. september 2019

Jozef

20.05.2018 sa zmenil zákon. Povolenia vydané po tomto termíne sú so súhlasom správcu komunikácie a 31.12.2019 predpokladám nemusia byť zrušené, ak o to bude požiadané zo strany žiadateľa.
20. september 2019

mano

Dobrý deň pán Mrva, ďakujem za reakciu. MČ NM predsa do konca roku 2018 uzatvárala a predlžovala nejaké zmluvy v zmysle nejakého VZN. Ak sa nemýlim označenie zvislými značkami, vodorovným značením ako aj zrušenie takéhoto označenia mál hradiť žiadateľ a úživateľ. Treba sa opýtať či MČ vyzvala užívateľov pri ukončení ročných zmlúv (december 2018) na odstránenie značenia , a ak áno či ozaj nebolo v zmluve že tak musia učiniť do nejakého termínu. No a ešte ma napadá aj otázka, že ak nebola oficiálne MČ NM správcom parkoviska (parcela je v LV - Magistrátu) či za celé roky nevyberala poplatky protiprávne! Ďalej ma napáda otázka, ak nie je správca , z aký prostriedkov a kto robí údržbu zimným posypom a prípadne kosením na priľahlej ploche? Viete sám, (keďže tu bývate..) že sa tu kosí, posypáva .. atď aťd. Ak to zabezpečuje magistrát, nech sa netvári že nie je správcom, alebo bačuje na cudzom majetku? Toto parkovisko bolo vybudované začiatkom 90 rokov z akých prostriedkov? Mám pocit že to bolo na náklady Mesta. (ak sa dobre pamätám tak v tom mal prsty GIB, ale možno sa mýlim) Takže minimálne niekto má momentálne neoprávnený prospech...a vidím to skutočne na podnet na GP. Záverom - práve o uvoľnenie parkovacích miest ide , lebo často sú takéto "vyhradené" boxy prázdne a všade okolo je plno. A čo sa týka toho 31.12.2019, vznikne presne to isté čo vzniklo 31.12. 2018, akurát pribudnú ďalší vyvolení "parkovači" zadarmo. A pokiaľ človek nechce mať ráno poškrkaný lak na aute klincom, tak by som na takýchto "legálny parkovacích boxoch" neparkoval ani náhodou. Obávam sa , že takýchto bezprízorných zón bude v BA viac a neriešenie parkovania v nich nedodá na dôveryhodnosti Parkovacej politiky pána primátora Valla. Prajem pekný deň.
20. september 2019

mano

Jozef ,
a koho požiada 31.12.2019 o predĺženie žiadateľ? MČ alebo Magistrát? ani jeden sa netvári ako správca .. (hovorím o vyznačenej zóne na obrázku podnetu - nie o komunikácii 3.tr - Rozvodná ul.)
20. september 2019

Jakub Mrva

Jozef, len pridam opat co mi odpisali z MC:

"Povolenia na vyhradené parkovanie sa vydávajú vždy na 1 kalendárny rok, všetky tieto povolenia sú platné do 31.12.2019. Bez súhlasu správcu komunikácie nemôžu byť povolenia na ďalší rok obnovené.

Mestská časť v súčasnosti nové povolenia na vyhradené parkovanie na Rozvodnej ulici nevydáva. "
20. september 2019

Jozef

pán Mrva dostal zoznam EČV , ktoré majú patné povolenie na Rozvodnej, predpokladam, že sú zo súhlasom správcu.
20. september 2019

Jozef

pán Mrva dostal zoznam EČV , ktoré majú patné povolenie na Rozvodnej, predpokladam, že sú zo súhlasom správcu na 2019, teda po účinnosti zákona.
20. september 2019

Jakub Mrva

Ja to vnimam takto:

tychto 26 SPZ dostalo suhlas bud
A. nepravom, ked si uz MC uvedomovala, ze nemoze vydavat suhlas.
B. omylom, ked si to niekto neuvedomil
C. pravom a neskor v priebehu roka MC NM prestala vydavat povolenia.

Tazko sa dopatrat k tomu, ako to bolo. Kazdopadne,neplatne znacky by mali byt odstranene, na tom sa zhodneme. Ak si myslite ze GP pomoze, prosim poslite podnet
20. september 2019

Michal

Povolenia sú možno vydávané splatnosťou na 1 kalendárny rok ale robilo sa tak dvakrát za rok k 1.januáru a k 1. júlu. Viem to zo svojich starých info žiadostí, kde bol vždy zoznam rezervovaných parkovacích miesť, ktorých platnosť končila k jednému z týchto dvoch termínov.
Posledné veľké značenie viacerých rezervovaných miest som na Rozvodnej zaregistroval toto leto (nové značky, maľovanie boxov). Tak buď rozdala nové povolenia MČ alebo sa viac ľudí dohodlo a robili to načierno.
20. september 2019

mano

Aby sme sa rozumeli: prikladám mapku, kde som zelene vyznačil trasu komunikácie 3.tr. Rozvodná . Na tejto ulici má oprávnenie v zmysle zákona udeľovať povolenia MČ Nové Mesto a jedná sa zrejme o tých 26 vydaných platných povolení. Tam to bude asi OK, pokiaľ si tam niekto niečo iniciatívne neoznačil! Fialovou čiarou som vyznačil zónu parkoviska , ktorého sa výlučne sa týka môj prvotný podnet pôvodne ohraničený oranžovo! K tomuto parkovisku momentálne MČ.Nové Mesto nevydáva minimálne od 31.12.2018 žiadne povolenia, lebo podla zákona nemôže a Magistrát od 1.1.2019 nevydal a nepredĺžil údajne ani jedno , lebo vraj nie je správca! V tejto zóne je teda 9 označených a obsadených parkovacích boxov , za ktoré minimálne od 1.1.2019 nikto neplatí, nie sú určite zazmluvnené a nikto sa nemá k odstránenia EČV, ktoré nie sú vôbec uvedené v zozname 26 ks. aktuálne platne vydaných povolení uvedených p. Mrvom! Pridávam aktuálne odfotené značky, aby ste si mohli porovnať či sú ( nie sú!) v zozname...Takže tento podnet sa týka Fialovej zóny....
20. september 2019

mano

Len doplním , parkovisko vyznačené fialovou čiarou je zapísané v Liste Vlastníctva - Hlavného Mesta Bratislavy ( Magistrát) - nie MČ Nové mesto ! Samozrejme som to presne uviedol aj s mapkou Katastra vyznačeného hneď v úvode podania, len keď asi niekto nečíta pozorne....
20. september 2019

Miroslav Kováč

Dajte si niekto kuklu a karboskou odrezte, a je po probleme :))
21. september 2019

mano

Miroslav Kováč : a že ste si nenasadili kuklu Vy , nezobrali kompresor a nerozbili tie kvádre na Dobšinského. Rád by som veril, že sa snáď dajú veci vyriešiť aj iným spôsobom - síce možno dlhšie trvajúcim , ale kultúrnejšie. Tak ako nakoniec na Dobšinského. :-)

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania

Sledovať riešenie podnetu
Chcete byť informovaní o ďalšom vývoji podnetu? a sledujte jeho riešenie.