Jána Smreka-chodník-chýbajúci

Zodpovednosť za riešenie: MÚ Devínska Nová Ves

V riešení
meno
Eva 18. augusta 2019

Medzi škôlkami Horova a Smreka chýba v jednom smere časť chodníka. Prosíme o zabezpečenie opravy tohto chodníka. Ďakujeme.

10. október 2019

Odpoveď samosprávy

Riešením novej organizácie dopravy vrátane vymedzenia časti pre chodcov na pojazdnom chodníku a prípadným stavebno-technickým riešením (projektovou dokumentáciou a príslušným povolením) sa zaoberá mestská časť aj komisia OVPDPP. Zámerom je komplexné riešenie dopravnej situácie spolu s vyriešením dnešného neorganizovaného parkovania, prejazdu vozidiel a chodníka pre chodcov. Možnosti novej organizácie dopravy budú prerokované s krajským dopravným inšpektorátom KR PZ v Bratislave a po ich stanovisku môže mestská časť pristúpiť k ďalším krokom. Požiadavka na financovanie projektu bude zaradená do požiadaviek na rozpočet mestskej časti na rok 2020-2023.

Ing. Katarína Macáková
odd. výstavby, dopravy a životného prostredia
MÚ MČ Bratislava-Devínska Nová Ves

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania