Pavla Horova-dlhodobo odstavené vozidlá-vozidlo s EČV, bez platnej TK a EK

Zodpovednosť za riešenie: Iné

Neriešený

23. september 2019

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň, ďakujeme Vám za podnet. Pri jeho riešení budeme postupovať v súlade s platnou legislatívou SR a podľa možností prijmeme opatrenia na nápravu. O výsledku jeho vybavenia Vás budeme informovať.

Mgr. Erika Labašková
referent organizačných vecí a podnikateľských činností
Mestská časť Bratislava-Devínska Nová Ves
23. september 2019

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň, prosím o zmenu zodpovednosti na Okresný úrad.

Mgr. Erika Labašková
referent organizačných vecí a podnikateľských činností
Mestská časť Bratislava-Devínska Nová Ves
23. september 2019

Silvia Vilhanová

Dobrý deň,

podnet vieme preposlať len na Mestskú políciu. Má niekto kontakt na Okresný úrad?

S pozdravom,

Silvia Vilhanová,
([email protected]odkazprestarostu.sk)
30. september 2019

Odpoveď samosprávy

Ďakujeme za podnet, vozidlo preveríme. V prípade, že je vozidlo zaparkované na verejne prístupnom parkovisku, alebo na mieste, kde je to zákonom o cestnej premávke č. 8/2009 Z. z. dovolené, vodiči sa nedopúšťajú žiadneho protiprávneho konania. Pre informáciu Vám však dávame na vedomie nasledovné:

Vraky - staré vozidlá - vozidlá bez evidenčného čísla.
Správca komunikácie Magistrát, prípadne Mestská časť sú povinní zabezpečiť odstránenie starého vozidla, ktoré je odpadom z mestskej a miestnej komunikácie alebo verejného priestranstva v správe mesta alebo mestskej časti, na ktorom poškodzuje alebo ohrozuje životné prostredie, ak si túto povinnosť nesplní držiteľ starého vozidla, a to odovzdaním starého vozidla na určené parkovisko, resp. zabezpečuje odstránenie so súhlasom vlastníka nehnuteľnosti odstránenie starého vozidla. Na takéto vozidlá Magistrát alebo Mestská časť umiestňuje výzvu na odstránenie vozidla v lehote 60 dní v zmysle § 67 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch. V prípade, že majiteľ nerešpektuje výzvu, bude vozidlo odstránené na určené parkovisko.

Dlhodobo odstavené vozidlá - dlhodobo odstavené vozidlá, ktoré majú evidenčné číslo, ale nemajú platnú STK a EK.
Samospráva ani mestská polícia nie sú oprávnené skúmať platnosť technickej či emisnej kontroly. Vozidlá s EČV, ktoré nemajú platné tieto kontroly by mali riešiť pri dopravných kontrolách príslušníci PZ, resp. dlhodobo odstavené vozidlá, ktoré majú evidenčné číslo (EČV) sú v kompetencii Okresného úradu - odbor pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie, ktorému sú takéto nálezy a podnety postúpené na priame vybavenie.
Uvedené vybavuje Miestny úrad Bratislava - Devínska Nová Ves, Referent výstavby a životného prostredia Ing. Ledényiová.

Bc. Marcela Sabinová
10. október 2019

Odpoveď samosprávy

Uvedené dlhodobo stojace vozidlo bolo hliadkou preverené a dňa 02.10.201 oznámené na MiÚ Bratislava - Devínska Nová Ves.

Bc. Marcela Sabinová
17. október 2019

Michal Sedliak

Pavla Horova-dlhodobo odstavené vozidlá-vozidlo s EČV, bez platnej TK a EK

07. marec 2020

Matej Kapor

Zanedbane, dlhodobo odstavene vozidlo. Odstranit!!!
09. marec 2020

Silvia Vilhanová

Dobrý deň,

podnet bol opätovne preposlaný na Okresný úrad.

S pozdravom,

Silvia Vilhanová,
admin pre DNV
([email protected])

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania