Eisnerova-chodník-znečistený

Zodpovednosť za riešenie: MÚ Devínska Nová Ves

V riešení
meno
Eva 26. augusta 2019

Prosim Vas dala by sa urobit terenna uprava tak, aby tato kaluz odtekala do blizkej travy a nehromadila sa na chodniku? + niečo tam zasadiť, čo by malo úžitok po dažďoch z vody?

23. september 2019

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,
ďakujeme za Váš záujem, predmetný chodník podľa bližšej identifikácie na ul. Jána Smreka s asfaltovou úpravou má obdobne ako chodník na ul. Štefana Králika vzhľadom na svoj fyzický stav spôsobený dobou užívania a realizovanými výkopovými prácami potrebu zaradenia do plánu opráv rozsiahlejšieho charakteru a mestská časť túto úpravu zaradí do požiadaviek na rozpočet rokov 2020 – 2023. Komplexná oprava zabezpečí odvodnenie chodníka, ako i následné nakladanie s dažďovou vodou. Zámerom mestskej časti sú vodozádržné opatrenia a preferovanie vsakovania dažďových vôd v priestore ich spádu.
Kto? oddelenie dopravy, výstavby a životného prostredia
Kedy? v závislosti od schválenia Plánu opráv na obdobie rokov 2020-2023

Mgr. Erika Labašková
referent organizačných vecí a podnikateľských činností
Mestská časť Bratislava-Devínska Nová Ves

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania