Bosákova - rušenie nočného pokoja


V riešení

Pub 21 svojou hlučnou prevádzkou aj po 22:00 hod., presne ako dnes počas volejbalového zápasu SVK - BLR otravuje život obyvateľov 2 veziakov oproti cez cestu, Bosákova 7. Krčma síce o 22:00 vypne svetlá, ale naďalej podáva ožranom alkohol pri otvorených dverách, tí hlučne samozrejme vykrikuju a rozchádzajú sa ešte ďalšiu hodinu. Keďže bývame oproti, ozvena je veľmi hlasita.
Boli by sme všetci radi ak by to samospráva riešila.
Ďakujeme, obyvatelia Bosákova 7

30. august 2019

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,
ďakujeme za Váš podnet, o jeho doriešení Vás budeme informovať.
30. august 2019

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,
uvedená prevádzkareň má ohlásenú prevádzkovú dobu v súlade s ust. § 3 ods. 3 písm. b) VZN 7/2012, v dňoch pondelok až nedeľa v čase od 08.00 h do 23.00 h a prevádzkovú dobu sezónneho exteriérového posedenia schválenú v dňoch pondelok až nedeľa v čase od 15.00 h do 21.30 h na dobu určitú do 31.10.2019. Na základe uvedeného, ako aj podľa obsahu prijatého podnetu, prevádzková doba nie je porušovaná.
Pokiaľ návštevníci prevádzkarne alebo iné osoby z okolia prevádzkarne, svojim hlučným správaním porušujú nočný pokoj, najmä mimo prevádzkarne, de sa o priestupok v zmysle § 47 ods. 1 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch, ktoré sú oprávnené riešiť Mestská polícia alebo Policajný zbor.
Z uvedeného dôvodu je teda vhodné sa obrátiť na týchto s príslušným oznámením a žiadosťou
o zjednanie nápravy.
Kto? Mestská polícia alebo Policajný zbor
30. august 2019

Robert

Ďakujem za odpoveď. Som a to hovorím za cca 500 obyvateľov 2 veži na Bosakovej pobúrený rozhodnutím samosprávy ktorá povolí takýmto prevadzkam prevádzkové hodiny do 23:00 hod. Rád by som videl toho úradníka co toto schválil, ako by sa mu pokrikovanie, hrubé a hlasné vulgárne nadavanie opilcov a asocialov ( čo myslíte kto takúto cenovú skupinu asi navštevuje) páčilo pod jeho oknami! Vážená samospráva, toto je vaša hanba teda! Pekne ste vykluckovali že to má riešiť polícia atď, ale maslo mate na hlave vy, práve tým, že ste to povolili!!! Samozrejme tieto moje riadky nesmeruju na úradníka, čo mi to ozrejmil, ale na zodpovedných. Ďakujem za informácie, podniknem ďalšie kroky. S pozdravom Robert Horvath.
17. september 2019

Odpoveď samosprávy

Príslušníci Exp. MsP BA V popri plnení ďalších služobných úloh zamerajú svoju hliadkovú činnosť aj na riešenie tohto podnetu a výkon bežnej hliadkovej činnosti na ul. Bosákova a v jej okolí.
V prípade, že občania majú podozrenie z páchania protiprávneho činu, môžu kontaktovať MsP na skrátenom telefónnom čísle 159. Na miesto oznamu bude ihneď vyslaná hliadka MsP, ktorá preverí oznámenie zo spáchania priestupku a v prípade jeho potvrdenia ho neodkladne vyrieši v zmysle platných právnych predpisov. Ak sa príslušníci MsP dozvedia o priestupku prostredníctvom webovej stránky, spravidla už uplynie veľký časový úsek a priestupcovia z miesta odídu, takže priestupok už nemôžu riešiť.
Ďakujeme za podnet, budeme sa ním zaoberať.

Bc. Marcela Sabinová

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania