Hluk z garáže na Kresánkovej 3

Zodpovednosť za riešenie: Iné

V riešení
meno
Pavol Bulla 27. augusta 2019

Na predmetnej budove je brána na vstupe do podzemného parkovania, ktorá neuveriteľne vŕzga a je funkčne stará. Keďže majitel objektu (D Invest Holding) nastavil systém otvárania brány v noci tak, že pri každom individuálnom použití garáže je nutné si vypočuť aj túto hlučnú, starú, hrdzavú bránu, tento hluk otravuje celé okolie celú noc až do siedmej hodiny rána. Pokiaľ nenájd riešenie, nech tú bránu smerujúcu do podzemného parkoviska odstavia až do nájdenia finálneho riešenia. Podnet sa týka vytvárania hluku, na ktorý má dosah samospráva. Tento podnet sa netýka prevádzky Terno, ktorá je v nájme objektu.

28. august 2019

Odpoveď samosprávy

Samospráva uviedla, že zodpovedným subjektom je: Úrad verejného zdravotníctva SR
31. august 2019

Pavol Bulla

Dobrý deň, a bude samospráva komunikovať s týmto úradom a vlastníkom alebo si to má človek riešiť sám ?
31. august 2019

Roman Mihalik

Ak ide o podnet alebo konanie v zmysle spravneho poriadku, tak sa da aplikovat § 20 Postúpenie - "Ak správny orgán nie je príslušný na rozhodnutie, je povinný podanie bez meškania postúpiť príslušnému správnemu orgánu a upovedomiť o tom účastníka konania." Občan by už nemal slúžiť ako poštár medzi obcou a úradmi, ale tieto by medzi sebou mali spolupracovať, ako im to predpisuje napr. § 5 ods. 7 zákona o obecnom zriadení a § 25 zákona o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave.
02. september 2019

Pavol Bulla

vdaka za info
07. január 2020

Odpoveď samosprávy

Na vedomie Vám v prílohe posielam postup v riešení podnetu.

Oľga Ondrejčeková
Odbor hygieny životného prostredia
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava
Ružinovská 8
820 09 Bratislava
tel.: +421 917 426 206
16. marec 2020

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň!

V priloženej správe vám posielam na vedomie pokračovanie v riešení Vášho
podnetu.


Oľga Ondrejčeková
Odbor hygieny životného prostredia
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava
Ružinovská 8
820 09 Bratislava

tel.: +421 917 426 206
24. apríl 2020

Pavol Bulla

Napriek dobremu uradnemu postupu, hlucnost sa neznenila a nevidim posun. Brana vrzga nadalej, kontajner tiez.

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania