Saratovská-reklama-vizuálny smog

Zodpovednosť za riešenie: MÚ Dúbravka

Uzavretý

Posledne tyzdne sa zacali po Dubravke objavovat nove reklamne plochy. Bratislava hrdo v mediach bojuje proti vizualnemu smogu, ale realita tomu nezodpoveda. MC nema moznost regulovat reklamne plochy aj ked je na sukromnych pozemkoch?.Nove plochy vznikli od Karlovky ako aj na Saratovskej.

28. august 2019

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

sme radi, že vám záleží na stave nášho mesta. O vašom podnete sme informovali Sekciu správy nehnuteľností.

S pozdravom

Oddelenie vzťahov s verejnosťou
Magistrát hlavného mesta SR Bratislava
01. september 2019

Igor

Pripájam sa a rovnako protestujem proti reklamným plochám na rozmedzí ulíc M.Schneidra Trnavskeho-Karloveska (na zastavke pri hlavnej ceste cca pri Rosnicke) a rozmedzí ulíc Saratovská-Agátová (oproti stanice Mestskej policie), ktore boli inštalované v druhej polovici augusta 2019. Obe maju mohutné stojany s betónom vyliatym do foriem na trávu - hnusne nešetrnne tesne pri stromch tak blízko, že museli čiastočne osekať korunu stromov - v prípade toho oproti Mestskej policii. Protestujem proti takto rastúcemu reklamnému a svetelnému smogu v Dúbravke
11. september 2019

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

reklamné stavby sa nenachádzajú na pozemku hlavného mesta SR Bratislavy. Podnet posielame na Mestskú časť.

S pozdravom

Sekcia správy nehnuteľností
Magistrát hlavného mesta SR Bratislava
16. september 2019

Odpoveď samosprávy

Podnet sme preverili. Jedná sa o reklamnú stavbu, ktorá je riadne povolená rozhodnutím č. SU-4223/1717/2019/P-2/St zo dňa 28.3.2019, ide o 1 ks reklamnej stavy - billboard - obojstranný v tvare "V" kotvený do betónových blokov umiestnený na pozemku parcely registra CKN parc. č. 3430/9 k. ú. Dúbravka, ul. Saratovská. Reklamná stavba je riadne označená a patrí spoločnosti ISPA, spol. s r.o. Žiadosť o stavebné povolenie na reklamnú stavbu podala spoločnosť ISPA, spol. s r.o., Kopčianska 92, 851 01 BA,, ktorá všetky podmienky splnila. Spoločnosť ISPA, spol. s r.o., má uzavretú nájomnú zmluvu so spoločnosťou M.J.A.PLUS s.r.o. Reklamná stavba je povolená ako dočasná na dobu určitú do 31.12.2021. 

Treba si uvedomiť, že stavebný úrad môže konať len v súlade so zákonom. Vzhľadom na skutočnosť, že stavebník splnil všetky podmienky zákona, stavebný úrad nemôže stavbu nepovoliť. Obce majú jedinú možnosť a to nepovoľovať reklamné stavby na svojich vlastných pozemkoch, čo aj robíme. V tomto prípade sa jedná o súkromný pozemok a tam obec nemôže stavbe reklamného zariadenia zabrániť.
Kto? Stavebný úrad

Rastislav Bagar, prednosta MÚ BA-Dúbravka

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania

Sledovať riešenie podnetu
Chcete byť informovaní o ďalšom vývoji podnetu? a sledujte jeho riešenie.