Jána Jonáša-betónová zábrana (biskupský klobúk)-chýbajúca

Zodpovednosť za riešenie: Hlavné mesto SR Bratislava

V riešení
meno
Lucia Hornakova 05. septembra 2019

Dobrý deň,

poprosím umiestiť zábranu na chodník pred budovou kina, aby tam neparkovali autá. Parkujú na chodníku ako je zákruta a je potom zhoršený výhlad na prichádzajúce autá od VW pri odbáčaní na Opletalovu ulicu.

ďakujem

12. september 2019

Karol Karol

Treba poslať Denove oni tam dajú určite kvetináč.
13. september 2019

Silvia Vilhanová

Dobrý deň,

podnet bol preposlaný Denove.

S pozdravom,

Silvia Vilhanová,
(bratislava8@odkazprestarostu.sk)
13. september 2019

Silvia Vilhanová

Dobrý deň,

tu je odpoveď z Denovy: "Uvedený problém je nutné prekonzultovať s oddelením výstavby a na základe ich stanoviska budeme ďalej postupovať."

Tento mail bol zároveň poslaný priamo na MU DNV.

S pozdravom,

Silvia Vilhanová,
(bratislava8@odkazprestarostu.sk)
23. september 2019

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň, prosím o zmenu zodpovednosti. Ulica Jána Jonáša je miestna komunikácia II. triedy vo vlastníctve a správe magistrátu hl. m. SR Bratislavy.

Mgr. Erika Labašková
referent organizačných vecí a podnikateľských činností
Mestská časť Bratislava-Devínska Nová Ves
23. september 2019

Silvia Vilhanová

Dobrý večer,

podnet bol preposlaný na magistrát.

S pozdravom,

Silvia Vilhanová,
(bratislava8@odkazprestarostu.sk)
24. september 2019

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

sme radi, že vám záleží na stave nášho mesta. O vašom podnete sme informovali kompetentné oddelenie, ktoré sa ním už zaoberá.

S pozdravom

Oddelenie vzťahov s verejnosťou
Magistrát hlavného mesta SR Bratislava
30. október 2019

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

v predmetnom mieste bol spracovaný projekt, kde bolo navrhnuté umiestniť dopravné zariadenie – koly. Projekt bude predložený do Operatívnej komisie pre určovanie dopravných značiek a dopravných zariadení Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy na odsúhlasenie Krajskému dopravnému inšpektorátu. Po odsúhlasení bude postúpený na určenie cestnému správnemu orgánu. Po vydaní určenia realizáciu zabezpečí Oddelenie správy komunikácií magistrátu.

Oddelenie dopravného inžinierstva
Hlavné mesto SR Bratislava

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania