Šamorínska-parkovanie-problémové


Vyriešený
meno
Michal 06. septembra 2019

Dobrý deň,
pri križovatke ulíc Šamorínska a Svornosti sú neustále odparkované vozidlá na tráve (viď foto). Niektoré z nich sú vraky a niektoré nie. Nie je to otázka dní, ale funguje to tam tak mesiace ak nie roky. Vďaka týmto vozidlám je prechod cez križovatku neprehľadný a vznikajú tam kolízne situácie. Hneď za zákrutou je odparkovaný vrak Opel Corsa, ktorý tam tiež je už celé mesiace.

06. september 2019

Odkazprestarostu.sk

Dobrý deň, pán Michal,
preposielam mestskej polícii.

S pozdravom
Jana Žabka
Odkaz pre starostu
07. september 2019

Anonymný užívateľ

nie je tam servis nahodou?
12. september 2019

Robert

Ano je
18. september 2019

Lukas Dilik

pan majitel servisu by si mal pozemok na parkovanie prenajat alebo kupit a spravit spevnene plochy.
30. september 2019

Odpoveď samosprávy

Ďakujeme za podnet, vozidlo preveríme. V prípade, že je vozidlo zaparkované na verejne prístupnom parkovisku, alebo na mieste, kde je to zákonom o cestnej premávke č. 8/2009 Z. z. dovolené, vodiči sa nedopúšťajú žiadneho protiprávneho konania. Pre informáciu Vám však dávame na vedomie nasledovné:

Vraky - staré vozidlá - vozidlá bez evidenčného čísla.
Správca komunikácie Magistrát, prípadne Mestská časť sú povinní zabezpečiť odstránenie starého vozidla, ktoré je odpadom z mestskej a miestnej komunikácie alebo verejného priestranstva v správe mesta alebo mestskej časti, na ktorom poškodzuje alebo ohrozuje životné prostredie, ak si túto povinnosť nesplní držiteľ starého vozidla, a to odovzdaním starého vozidla na určené parkovisko, resp. zabezpečuje odstránenie so súhlasom vlastníka nehnuteľnosti odstránenie starého vozidla. Na takéto vozidlá Magistrát alebo Mestská časť umiestňuje výzvu na odstránenie vozidla v lehote 60 dní v zmysle § 67 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch. V prípade, že majiteľ nerešpektuje výzvu, bude vozidlo odstránené na určené parkovisko.

Dlhodobo odstavené vozidlá - dlhodobo odstavené vozidlá, ktoré majú evidenčné číslo, ale nemajú platnú STK a EK.
Samospráva ani mestská polícia nie sú oprávnené skúmať platnosť technickej či emisnej kontroly. Vozidlá s EČV, ktoré nemajú platné tieto kontroly by mali riešiť pri dopravných kontrolách príslušníci PZ, resp. dlhodobo odstavené vozidlá, ktoré majú evidenčné číslo (EČV) sú v kompetencii Okresného úradu - odbor pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie, ktorému sú takéto nálezy a podnety postúpené na priame vybavenie.

Bc. Marcela Sabinová
30. september 2019

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň, Váš podnet bol preverný hliadkou v dňoch 13.09.2019 až 15.09.2019, pričom na mieste bolo zistené parkovanie dvoch motorových vozidiel bez EČV. Oznámenie o týchto vozidlách bolo riade spracované a postúpené správcovi komunikácie MiÚ Bratislava – Podunajské Biskupice na ďalšie riešenie.
Počas týchto kontrol vykonaných hliadkami MsP nebolo zistené parkovanie vozidiel na zeleni. Uvedenej lokalite sa hliadky príslušnej Exp. MsP budú venovať priebežne pčas výkonu hliadkovej služby.
Ďakujeme za podnet.

Bc. Marcela Sabinová

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania