Závodná-priechod pre chodcov-chýbajúci

Zodpovednosť za riešenie: Hlavné mesto SR Bratislava

Uzavretý
meno
Dzulinocka 06. septembra 2019

Dobrý deň,

Chcela by som nahlásiť chýbajúci priechod pre chodcov na ulici Zavodna (vedľa ul. Svornosti).

Ďakujem

11. september 2019

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,
ďakujem za podnet chýbajúceho priechodu pre chodcov na ul. Závodná.
Je potrebné, aby referát dopravy a miestnych komunikácií spracoval projekt organizácie dopravy, následne predložil do operatívnej komisie pre určovanie dopravných značiek a dopravných zariadení Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy a po schválení projektu môžeme pristúpiť k realizácii dopravného značenia na Závodnej ulici.

S pozdravom
Kedy? 1 mesiac

Mgr. Monika Kovácsová
odd. ŽP, OaCH
25. september 2019

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,
na základe konzultácie s príslušníkom Krajského dopravného inšpektorátu Policajného zboru v BA, chýbajúci priechod pre chodcov tam nie je z dôvodu svetelnej signalizácie.
Podnet preposielam hlavnému mestu SR v Bratislave.

S pozdravom

Mgr. Monika Kovácsová
odd. ŽP, OaCH
30. september 2019

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

sme radi, že vám záleží na stave nášho mesta. O vašom podnete sme informovali Sekciu dopravy.

S pozdravom

Oddelenie vzťahov s verejnosťou
Magistrát hlavného mesta SR Bratislava
09. apríl 2021

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

K podnetu uvádzame, že je opodstatnený, ale v súčasnosti sa priechod pre chodcov cez
Závodnú v križovatke s Ul. svornosti nedá vybudovať. Bránia tomu priestorové pomery.
Chodník s bezbariérovou úpravou pozdĺž Ul. Svornosti z centra vyúsťuje do vozovky, avšak
nemá pokračovanie za Závodnou ul. Je tam len malý priestor akejsi spevnenej krajnice a celý
roh „obkolesujú“ stožiare, rozvodné skrine a plot. Do tohto malého priestoru vyúsťuje ešte aj
priechod cez Ul. svornosti. Na vytvorenie dostatočného priestoru by bolo nutné zasiahnuť do
súkromného pozemku a tak vybudovať svetelne riadený priechod.

Oddelenie vzťahov s verejnosťou
Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy
09. apríl 2021

Dzulinocka

Ďakujem za odpoveď. Hoci ide o dosť nešťastnú križovatku, ide o jediný prístup k dvom jasliam, takže tade dennodenne prechádzajú (rozumej, behajú krížom krážom naslepo) rodičia s malými deťmi. Našťastie, my už tade nechodíme, dieťa odrástlo. Keď sa nedá, tak sa nedá.
Pekný deň

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania