Nobelova-parkovanie-problémové

Zodpovednosť za riešenie: Určuje sa

Zaslané samospráve
meno
Karol 07. septembra 2019

V parku na Nobelovej ulici, ktorý ma v prenájme mestská časť Nové Mesto parkujú vozidlá. Povodne bola pred vjazdom do parku osadená dopravná značka zákaz vjazdu, ktorá medzičasom záhadne zmizla.
Park bol už niekoľkokrát revitalizovaný a rekonštruovaný z verejných prostredkiov a pravdepodobne aj z fondov EU. Podľa katastra ide o pozemok, na ktorom je okrasná záhrada, uličná a sídlisková zeleň, park a iná funkčná zeleň a lesný pozemok na rekreačné a poľovnícke využívanie. Je vo verejnom záujme, aby tento pozemok slúžil svojmu účelu, keďže je financovaný z verejných prostriedkov. V opačnom prípade ide o porušenie povinnosti pri správe cudzieho majetku a poškodzovanie finančných záujmov EU.

07. september 2019

Karol

Bolo by vhodné aby Miestny úrad Nové Mesto, ktorý je zodpovedný, zabezpečil:
1. osadenie vhodného dopravného značenia zamedzujúcemu vjazd vozidiel do parku, tak ako to bolo pôvodne a rovnako umiestnilo fyzické zábrany,
2. preverilo stavebné povolenie na vybudovanie parkoviska v zadnej časti oproti objektu bývalej plavárne a uložilo nápravné opatrenie v prípade zisteného porušenia
3. zabezpečilo zvýšenú kontrolu tohto územia z dôvodu prevencie, nakoľko zdravé životné prostredie je všeobecným verejným záujmom.

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania

Sledovať riešenie podnetu
Chcete byť informovaní o ďalšom vývoji podnetu? a sledujte jeho riešenie.