Štedrá-stavby a budovy-neohlásené stavebné úpravy

Zodpovednosť za riešenie: MÚ Ružinov

V riešení
meno
vlaDyka 23. septembra 2019

Neoznačená stavba, čierna stavba ???
pozdĺž Vami deklarovanej "neexistujúcej" komunikácie medzi ulicami Mlynské luhy a Exnárová, na dlho opustenom a neudržiavanom pozemku začali stavebné práce. Stavba nie je označená - a teda, je to čierna stavba ?

Ak nie je - ako je možné, že bola povolená, ak nemá zabezbečený prístup, resp. vjazd na svoj pozemok ? (keďže komunikácia de jure neexistuje, ako sami tvrdíte / viď Vašu odpoveď na podnet https://www.odkazprestarostu.sk/bratislava/podnety/68415/mlynske-luhy-cesta-rozbita-vacsi-usek)

ref. pohlad: https://goo.gl/maps/fhaZmXQskmiZi5ow9

23. september 2019

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

preveríme situáciu a budeme Vás informovať.

Komunikačné oddelenie
Miestny úrad Ružinov
03. október 2019

vlaDyka

Tak "neuveriteľné sa stalo skutočnosťou" - stavba už je označená. Ale ako jej Stavebný úrad mohol vydať stavebné povolenie, ak je stále pravda to, čo sami (Komunikačné oddelenie
Miestny úrad Ružinov) tvrdíte, a to že: " Komunikácie v uvedenej lokalite,...nie je zakreslená ani v katastrálnej mape." ??? A vjazd na dotyčný pozemok je z pozemku, ktorý je legálne "ornou pôdou" ??? Vlastníkom susediaciach parciel, na ktorej stavba prebieha je "Slovenská republika" - viď LV č. 7-659/200 a "Hlavné mesto SR Bratislava", LV č. 7-828/908, vrátane parcely, č. 426/906, na ktorej je de facto vozovka, no v katastri figuruje ako "Orná pôda"!!?? A kto je vlastne zodpovedný za tento stav, trvajúci niekoľko dekád ? Toto Stavebný a ani iný úrad nevidí ako problém ??? Vjazd je legalizovaný - z ornej pôdy - prístupný priamo z pozemky Hlavného mesta SR ? A sučasne "Z tohto dôvodu nie je možné na komunikácií, ktorá nebola predmetom zverenia, realizovať opravy a rekonštrukciu krytu." ? Tak je to teda komunikácia alebo nie je ? A aký má skutočne status ?

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania

Sledovať riešenie podnetu
Chcete byť informovaní o ďalšom vývoji podnetu? a sledujte jeho riešenie.