Hydinárska-priechod pre chodcov-chýbajúci

Zodpovednosť za riešenie: Magistrát hlavného mesta

Uzavretý

chýbajúci priechod pre chodcov na zastávku vinohradnicka.

09. október 2019

Katarína Takáčová

Dopravné značenie "prechodu pre chodcov" by bolo potrebné riešiť na viacerých miestach - jednak na Hydinárskej, ako píše Zuzana, a to hneď na viacerých miestach - napr. je vyznačený prechod cez Družobnú, avšak už sa nerieši prechod z jednej strany Hydinárskej na druhú; taktiež na ulici Padlých hrdinov, kedy je v dopravnej špičke problém prejsť z pravej strany cesty na druhú stranu, napr. k reštaurácii Tryskáč. Taktiež pri novom asfaltovaní cesty za pozabudli znova vyznačiť prechody pre chodcov na Padlých hrdinov -- od ihriska v parku je chodník, avšak končí na ceste bez prechodu pre chodcov.
15. október 2019

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,
dopravné značenie priechod pre chodcov na ul. Hydinárska si vyžaduje bezbariérovú úpravu a nastriekanie priechodu pre chodcov na základe vyhlášky č. 532/2002 Z. z. a vyhlášky MV SR č. 9/2009 Z. z.. Keďže si to vyžaduje stavebné úpravy, mestská časť nemá tento rok dostatok finančných prostriedkov na jeho vybudovanie.
Čo sa týka ulice Padlých hrdinov, patrí do vlastníctva hlavného mesta, preto podnet postupujem aj magistrátu.

S pozdravom

Mgr. Monika Kovácsová
odd. ŽP, OaCH
16. október 2019

Katarína Takáčová

Dobrý deň, ďakujem za riešenie problému. S odpoveďou, čo sa týka prechodu pre prechodcov na Hydinárskej, nie som spokojná a to z dôvodov:1)pokiaľ sa povoľuje naďalej výstavba na "Podunajskej bráne", kde Hydinárska súži ako hlavná dopravná tepna, bezpečmosť občanov by mala by byť prioritou samosprávy,2) pokiaľ má samospráva peniaze na nezmyselné kvetinové výsadby po celej mestskej časti a vie zaplatiť dodávateľa za údržbu a starostlivosť výsadieb, tak mi nestačí odpoveď, že nie sú na to peniaze, skôr sa treba zamyslieť, čo sú priority,3) nakoľko ide o ulicu, kde má bydlisko aj samotný pán starosta, mal by vedieť, aká je situácia, je tam veľa rodín s malými deťmi a pokiaľ sa čaká len na nejaké nešťadtie, tak sa môže stať priamo pred jeho domov. Poprosím, aby ste tento podnet ešte raz prehodnotili. Ďakujem
17. október 2019

Odkazprestarostu.sk

Dobrý deň, ani Takáčová,
komentár preposielam samospráve.
Podnet však nechám uzavretý, keďže samospráva momentálne nemá na riešenie finančné prostriedky. Ak zmenia stanovisko, rada ho znovu otvorím.

S pozdravom
Jana Žabka
Odkaz pre starostu
17. október 2019

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

ďakujeme za podnet, o ktorom sme informovali Sekciu dopravy.

S pozdravom

Oddelenie vzťahov s verejnosťou
Magistrát hlavného mesta SR Bratislava

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania