J. Poničana-chodník-poškodená dlažba

Zodpovednosť za riešenie: MÚ Devínska Nová Ves

V riešení
meno
V. 26. septembra 2019

Korene stromov vytlacaju nevhodnu a celkom nepotrebnu dlazbu, co sposobuje nebezpecenstvo zakopnutia. Tieto chodniky treba odstranit a nahradit zelenou. Podobny problem je aj na inych miestach napr. vo vnutrobloku Ivana Bukovcana 2-6.

27. september 2019

Odpoveď samosprávy

Pôvodné chodníky z betónovej dlažby vo vnútroblokoch bytových domov na ul. J. Poničana a I. Bukovčana, ich oprava či odstránenie je potrebné riešiť komplexne podľa potreby ich ďalšieho užívania. Miestny úrad zaradí opravy predmetných chodníkov do požiadaviek na rozpočet roku 2020 a v rámci týchto opráv odstráni i nepotrebné betónové plochy.

Ing. Katarína Macáková
odd. výstavby, dopravy a životného prostredia
MÚ MČ Bratislava-Devínska Nová Ves
27. september 2019

Peter Oravec

Nezaradí, neodstráni.

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania