Rozpadávajúca sa dlažba pod Mostom Apollo

Zodpovednosť za riešenie: Hlavné mesto SR Bratislava

Vyriešený
meno
Peter Oravec 03. marca 2014

Toto tu už bolo
https://www.odkazprestarostu.sk/bratislava/podnety/4329/parkovanie-pod-mostom-apollo
ale bez riešenia a bez odpovede alebo reakcie magistrátu.
Pán Papajčík, mohli by ste sa, prosím, konečne vyjadriť k rozpadávaniu dlažby pod Mostom Apollo, spôsobeným tam parkujúcimi autami? Ďakujem za Váš čas.
Poznámka: Prvá fotka je z mája 2013, druhá fotka je z februára 2014. Zhoršovanie stavu je evidentné.

07. júl 2014

Peter Oravec

Bez riešenia. Asi to niekomu v takomto stave vyhovuje.
08. september 2014

Peter Oravec

Bez odpovede, bez zmeny, bez riešenia.
08. september 2014

Peter Oravec

Bez odpovede, bez zmeny, bez riešenia.
03. november 2014

Peter Oravec

Bez odpovede, bez zmeny, bez riešenia. Pán Papajčík, žijete?
23. február 2015

Peter Oravec

Bez zmeny, bez riešenia. Pritom na opačnej strane cesty je presne ukázané, ako by sa to dalo riešiť, je tam legálne parkovisko. Okrem toho je to podľa značiek zóna so zákazom státia, resp. s možnosťou státia iba na vyhradených parkovacích miestach. Pod Mostom Apollo (na štrku) nie sú žiadne vyhradené parkovacie miesta - polícia si neplní svoju povinnosť.
23. február 2015

Peter Oravec

... dokončenie aktualizácie.
24. máj 2015

Karol Bujaček

Stále neriešené.
15. jún 2015

Peter Oravec

Stále rovnako. Ab ybolo jasné, nemám nič proti parkovaniu áut pod mostom Apollo. Prekáža mi však živelný spôsob tohto parkovania a neriešenie rozpadnutej dlažby magistrátom.
30. júl 2015

Peter Oravec

Stále rovnako úboho. Pán Nesrovnal, žijete?
12. október 2015

Peter Oravec

Bez odpovede, bez zmeny, bez riešenia.
24. október 2015

Jaroslav

"Odkaz pre starostu" prosím zašlite znova na mesto, to je naozaj neúnosné, šachty bez poklopov, odpadky atď.
24. október 2015

Jaroslav

24. január 2016

Zbyněk

Zrušenie chodníka

Asi by bolo vhodnejšie chodník zrušiť úplne.
24. január 2016

Peter Oravec

Ad. Zrušenie chodníka Asi by bolo vhodnejšie chodník zrušiť úplne.
Zbyněk, áno, a najlepšie by bolo zrušiť všetky chodníky v Bratislave. Nech je konečne kde parkovať. No nie?
10. február 2016

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň
ďakujeme za Váš podnet. Ako nás informoval správca, je pripravený urobiť nápravu. Dlažbu poškodzujú parkujúce autá. Z tohto dôvodu sa rozhodujeme, či parkovacie miesto neuzavrieme, aby už nedochádzalo k poškodeniu dlažby.

Oddelenie komunikácie a marketingu
10. február 2016

Peter Oravec

Vážené Oddelenie komunikácie a marketingu, Vaša odpoveď:
"Dobrý deň, ďakujeme za Váš podnet. Ako nás informoval správca, je pripravený urobiť nápravu. Dlažbu poškodzujú parkujúce autá. Z tohto dôvodu sa rozhodujeme, či parkovacie miesto neuzavrieme, aby už nedochádzalo k poškodeniu dlažby."
je po dvoch rokoch mlčania k podnetu a ignorovania situácie absolútne alibistická.
Prečo ste dva roky k podnetu o katastrofálnej situácii pod mostom Apollo mlčali a neriešili ho? Môžete sa, prosím, jasne vyjadriť?
Ďakujem.
10. marec 2016

Peter Oravec

Vážený pán administrátor OPS,
chcel by som sa spýtať, čo znamená status "v riešení" pretože som v pokynoch na Vašej stránke takýto status nenašiel.
Ďalej by som chcel konštatovať, že tento podnet je tu už skoro dva roky (!) a nedošlo pri ňom k žiadnemu riešeniu. Status "v riešení", bez ohľadu na to, čo vlastne pre Vás znamená, tak v tomto prípade stráca akýkoľvek zmysel. Samospráva tento podnet evidentne nerieši.
Prosím preto o označenie podnetu ako "neriešený".
Ďakujem.
04. apríl 2016

Peter Oravec

Bez zmeny, bez riešenia. Vďaka absolútnej impotencii magistrátu sa dlažba pod mostom už takmer úplne rozpadla.
04. apríl 2016

Peter Oravec

Bez zmeny, bez riešenia. Vďaka absolútnej impotencii magistrátu sa dlažba pod mostom už takmer úplne rozpadla.
26. apríl 2016

Peter Oravec

Mesto síce schválilo osadenie stĺpikov, stĺpiky boli aj osadené, súčasne boli osadené aj dopravné značky zákaz vjazdu, ale pod mostom Apollo sa veselo ďalej parkuje. V pondelok 25.4.2016 parkovalo ZA dopravnými značkami zákaz vjazdu cca 50 osobných áut. Privolaná hliadka mestskej polície z Ružinova (prišli po takmer dvoch hodinách od podnetu) skonštatovala, že k priestupku, teda k porušeniu Zákona o cestnej premávke a súvisiacej vyhlášky, parkujúcimi autami nedošlo.
Hliadka urobila niekoľko fotografií z miesta a následne odišla.
Teda napriek tomu, že pod mostom Apollo
- je dlhodobo zóna so zákazom státia mimo vyhradených miest (pod mostom Apollo nie sú žiadne vyhradené miesta)
- boli osadené stĺpiky zabraňujúce vjazdu motorových vozidiel,
- boli osadené dva dopravné značky zákaz vjazdu,
pre mestskú políciu nejde o priestupok ani o porušenie zákona.
Riešenie podnetu magistrátom a mestskou políciou je výsmechom. Podnet je stále neriešený. Dlažba sa samozrejme vďaka autám parkujúcim so súhlasom mestskej polície ďalej rozpadáva.
27. apríl 2016

Peter Oravec

Včera, 26.4.2016, som zaslal náčelníkovi mestskej polície a primátorovi túto sťažnosť:

"Vážený pán....
dňa 25.4.2016 o 15.40 hod. som zavolal na telefónne číslo mestskej polície a oznámil som, že priamo pod Mostom Apollo na strane Ružinova v priestore medzi výťahmi parkuje cca. 50 motorových vozidiel v rozpore so zvislými dopravnými značkami a teda v rozpore so zákonom č. 8/2009 Z. z a súvisiacou vyhláškou.
Hliadka mestskej polície prišla na miesto o 17.25 (teda o 1 hodinu 45 minút po podnete, ale to nie je predmetom mojej sťažnosti). Následne som sa na telefónnom čísle mestskej polície informoval o výsledku preverovania môjho podnetu. Službukonajúci príslušník mestskej polície mi oznámil, že hliadka mestskej polície bola na mieste, preverila môj podnet a zistila, že k žiadnemu priestupku nedošlo.
Tento postup mestskej polície považujem za nesprávny z nasledovných dôvodov:
1. priestor pod Mostom Apollo je dlhodobo súčasťou zóny, kde je dovolené stáť iba na vyhradených parkovacích miestach. Pod Mostom Apollo (medzi výťahmi) žiadne vyhradené ani označené parkovacie miesta nie sú.
2. v súlade s rozhodnutím operatívnej komisie magistrátu mesta Bratislavy zo dňa 10.4.2016 bolo pod mostom osadených 26 kusov regulačných stĺpikov (2 sklopné), ktorých účelom (citácia z materiálu magistrátu) je „zamedzenie státia vozidiel pod mostom Apollo“,
3. pri dvoch ponechaných vjazdoch pod most Apollo sú umiestnené dopravné značky B 3: zákaz vjazdu všetkých motorových vozidiel.
Vzhľadom na uvedené Vás žiadam o prešetrenie uvedeného nesprávneho postupu hliadky mestskej polície a vyvodenie dôsledkov voči hliadke, ktorá bola v uvedenom čase na mieste. Ďalej si Vás dovoľujem požiadať o sústavné a správne (v súlade so zákonom) kontrolovanie dodržiavania zákazu vjazdu pod most Apollo, resp. zákazu státia v celej zóne s obmedzeným státím na Pribinovej ulici.
Dovoľujem si Vás požiadať, aby ste mi oznámili výsledok prešetrenia mojej sťažnosti."

O odpovediach budem informovať na tomto mieste.
02. máj 2016

Peter Oravec

Rozhodnutie Operatívnej komisie pre určovanie dopravných značiek a dopravných zariadení Magistrátu hl.m. SR zo dňa 18.3.2001, ktorým sa má zamedziť státie vozidiel pod mostom Apollo
osadením 26 ks regulačných stĺpikov (2 sklopné), je dostupné tu:
http://bratislava.sk/VismoOnline_ActionScripts/File.ashx?id_org=700000&id_dokumenty=11050920
25. máj 2016

Peter Oravec

Na moju sťažnosť som dňa 23.5.2016 prevzal túto odpoveď od mestskej polície.
18. júl 2016

Peter Oravec

Bez zmeny, bez riešenia.
17. august 2016

Peter Oravec

http://zelenahliadka.blog.sme.sk/c/430805/systematicky-upadok-bratislavy-a-dobrovolnici-na-10-rocnom-moste.html
Pán Nesrovnal, preboha, zobuďte sa už konečne a začnite niečo robiť s týmto mestom!
18. október 2016

Peter Oravec

Niečo sa tam pohlo, takže uvidíme, možno sa dožijeme aj opravy dlažby.
28. november 2016

Peter Oravec

Dlažba je opravená. Vyriešené.
01. máj 2017

Peter Oravec

Už zase tá dlažba a stĺpiky niekomu nechcú dať pokoj. Prosím o opravu.
09. máj 2017

Peter Oravec

Stĺpik je opravený, fotku som neurobil, ale podnet je vyriešený. Ďakujem.
11. jún 2017

Peter Oravec

Magistrát, čím to opravujete? Lepidlom? Plastelínou? Podnet je zase neriešený.
16. júl 2017

Peter Oravec

Bez zmeny, bez riešenia. Ivo ignoruje tento portál. Ako je možné, že oprava takej hlúposti musí trvať mesiace?
22. marec 2018

Peter Oravec

Už tam nie je ani ten vylomený stĺpik, už je tam len diera v dlažbe. Prosím o preposlanie aktualizácie podnetu samospráve.
28. marec 2018

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň, ďakujeme za Váš podnet. Postúpili sme ho na príslušné útvary Magistrátu hl. mesta, ktoré sa mu budú venovať.

S pozdravom Oddelenie vzťahov s verejnosťou. Hlavné mesto SR Bratislava.
06. jún 2018

Peter Oravec

Tvári sa to ako opravené. Podnet je vyriešený.
25. jún 2018

Peter Oravec

Dlažba je znova poškodená.
Prosím o preposlanie aktualizácie podnetu magistrátu.
12. júl 2018

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

dlažba bola zadaná dodávateľovi na opravu.

Ďakujeme za trpezlivosť a ostávame s pozdravom

Oddelenie vzťahov s verejnosťou
Hlavné mesto SR Bratislava
11. december 2018

Peter Oravec

Bez zmeny, bez riešenia plus chýba ďalší stĺpik. Prosím o preposlanie niekomu.
18. december 2018

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

ďakujeme za Váš podnet. Podnet bol postúpený vecnému útvaru Magistrátu hlavného mesta SR Bratislava na posúdenie/vybavenie. O výsledku Vás budeme informovať.

Ďakujeme za trpezlivosť a ostávame s pozdravom


Oddelenie vzťahov s verejnosťou
Magistrát hlavného mesta SR Bratislava
18. december 2018

Peter Oravec

Milé oddelenie magistrátu, mám vás rád, ale keď vám nový primátor za tieto alibistické táraniny do pol roka nevykrúti obrazne krk, tak zbohom aj s Vallom. S pozdravom.
12. marec 2019

Peter Oravec

Dlažba vyzerá ok, podnet asi predbežne vyriešený. Chýba zopár stĺpikov, ale to dám ako nový podnet. Ďakujem.

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania