Pražská-zastávka MHD -chýbajúca

Zodpovednosť za riešenie: Magistrát hlavného mesta

Uzavretý

Zastávka Sokolská je v oboch smeroch veľmi frekventovaným prestupným bodom. Chápal by som, že vyzerá ako vyzerá, keď by to bola nejaká málo využívaná zastávka má znamenie ale... Koľko spojov MHD v oboch smeroch na Sokolskej stojí denne? ... a tu chýba aspoň nejaký primitívny prístrešok. Koľkokrát keď prší nie je sa doslova kde schovať. Tento prestupný bod by si zaslúžil o niečo lepší štandard čakania na spoj v oboch smeroch, než je existujúci stav.

07. október 2019

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

veľmi pekne ďakujeme za nahlásenie podnetu. Týmto Vám potvrdzujeme jeho prijatie a už sa ním zaoberá príslušné oddelenie. Veríme, že Vám odpoveď prinesieme čo najskôr.

odbor marketingu a komunikácie Dopravného podniku Bratislava, akciovej spoločnosti
09. november 2019

Peter

ubehol mesiac, zatiaľ bez odpovede. Dočkáme sa? Ďalšia vec sú zle nastavené semafóry, kde sa neúmerne dlho pre chodcov čaká na zelenú, pritom autá aj tak ostanú v zápche o pár metrov ďalej. Nedá sa tu nastaviť častejšie zelená pre chodcov aspoň ráno v čase od 6 do 9h? Zabránilo by sa tým prebiehaniu chodcov pomedzi autá stojace v rannej zápche.
A čo sa deje so zlegalizovaní prechodu z tejto zastávky priamo na železničnú stanicu? lebo zatiaľ z toho majú radosť len železničný policajti, ktorý vyberajú denne pokuty za prechádzanie kolajiska, ktoré slúži na odstavovanie súprav rýchlosťou 10km/h....
09. november 2019

Odkaz pre starostu

Dobrý deň,
podnet opätovne preposielame zodpovednej inštitúcii.

Matúš Sedlák
Odkaz pre starostu
sedlak.odkaz@gmail.com
11. november 2019

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň, všetky investičné činnosti na zastávkach MHD, teda aj budovanie prístreškov sú plne v kompetencii Magistrátu Hl. mesta SR – Bratislavy. Váš podnet im budeme adresovať.

odbor marketingu a komunikácie
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
11. november 2019

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

sme radi, že vám záleží na stave nášho mesta. O vašom podnete sme informovali Sekciu dopravy. V najbližšom čase (do konca roka) bude zasadnutie vlády v Bratislave a jedným z bodov bude aj riešenie novej Železničnej stanice. Bratislava by za pomoci MIB-u mala vyhlásiť architektonickú súťaž a tak určiť budúci vzhľad Železničnej stanice. Verím, že vrámci neho sa bude počítať aj s hlbšou integráciou zastávky Sokolská. Ohľadom momentálneho nastavenia semafóru a aspoň dočasnej prerábky zastávky sa vyjadrí Sekcia dopravy.

S pozdravom

Oddelenie vzťahov s verejnosťou
20. december 2019

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

hlavné mesto si uvedomuje dôležitosť každej jednej zastávky, nielen tejto, avšak osádzanie prístreškov nie je také jednoduché. Prístrešky sa na zastávky osádzajú podľa dodatkov k zmluve, ktorú má mesto uzavretú s externou spoločnosťou, ktorá prístrešky osádza už mnoho rokov v našom meste. V týchto dodatkoch sa pravidelne určuje počet, aj miesta pre dané prístrešky. Kvótu z posledného dodatku už máme bohužiaľ vyčerpanú, takže momentálne nie sme schopní osadiť nové prístrešky. Ďalšou vecou, ktorou sa musíme zaoberať pri osádzaní prístreškov je vhodná šírka chodníka. Aby sme mohli
umiestniť plnohodnotný prístrešok na zastávke je potrebné aby mal chodník minimálnu šírku 3 metre od nástupnej
hrany. Táto šírka je stanovené kvôli bezpečnosti a možnosti pozdĺžneho pohybu peších po chodníku.
Danú zastávku sme v oboch smeroch preverili a pomerali šírku chodníkov. Z meraní nám vyšlo, že na dané chodníky nie je momentálne možné umiestniť prístrešky, ktoré by chránili cestujúcich, aj napriek dôležitosti tejto zastávky. V prípade umiestnenia prístreškov bude potrebné vypracovať projekt o prestavbe momentálnej situácie.

S pozdravom,

Oddelenie mestskej mobility
Hlavné mesto SR Bratislava

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania