Hrobákova - invazívna rastlina Pajaseň žliazkatý

Zodpovednosť za riešenie: MÚ Petržalka

Vyriešený
meno
greg 07. októbra 2019

Dobrý deň, prosím o odstránenie inváznej dreviny (4x). Jedná sa o Pajaseň žliazkatý (Ailanthus altissima), kde je Bratislava podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny povinná starať sa o pozemok na území hlavného mesta tak, aby nedochádzalo k rozšíreniu týchto druhov na jeho pozemku a v prípade výskytu inváznych druhov je povinná ich odstraňovať.
Ďakujem

Bratislava-Petržalka
Parcelné číslo 997

07. október 2019

🌳

Vaše podnety sú síce oprávnené, ale touto intifádou proti pajaseňom zlikvidujete odhadom tak 10% petržalskej zelene a to aj na miestach, kde pajaseň nemá podmienky na rozširovanie kvôli koseniu.

V situácii, kedy MČ nevie zabezpečiť náhradnú výsadbu a hlavne sa o ňu postarať, tak aby do roka-dvoch novovysadené stromy neuschli, tým akurát zlikvidujete aspoň nejakú zeleň a tieň v mnohých lokalitách.

Skôr by ste sa mali zamerať na miesta, kde pajaseň pácha reálne škody rýchlym šírením, napr. na okraji lužného lesa, polí a pod.
12. december 2019

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,
prebieha monitoring týchto inváznych druhov, na základe ktorého budú tieto dreviny
v zmysle zákona postupne odstraňované.
27. február 2023

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

invazívne dreviny z predmetného miesta boli odstránené.
Kto? Referát komunikácie
Kedy? 2022

Jana Ryzá, referát komunikácie MČ Petržalka

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania