Starohájska - invazívna rastlina Pajaseň žliazkatý

Zodpovednosť za riešenie: Magistrát hlavného mesta

V riešení
meno
greg 07. októbra 2019

Dobrý deň, prosím o odstránenie inváznej dreviny. Jedná sa o Pajaseň žliazkatý (Ailanthus altissima), kde je Bratislava podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny povinná starať sa o pozemok na území hlavného mesta tak, aby nedochádzalo k rozšíreniu týchto druhov na jeho pozemku a v prípade výskytu inváznych druhov je povinná ich odstraňovať.
Ďakujem

Bratislava-Petržalka
Parcelné číslo 964/6

12. december 2019

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,
prebieha monitoring týchto inváznych druhov, na základe ktorého budú tieto dreviny
v zmysle zákona postupne odstraňované.
08. júl 2020

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň, ďakujeme za Váš podnet. Po prešetrení podnetu bolo zistené, že predmetná parcela je vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislava. Mestská časť Bratislava-Petržalka nie je vlastníkom ani správcom nehnuteľnosti.
Kto? Magistrát hlavného mesta SR Bratislava

Oddelenie životného prostredia
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka
13. júl 2020

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

zodpovednosť za podnet bola zmenená na Magistrát až 8.7.2020. Ospravedlňujeme sa preto, že sme Vám na podnet v minulosti neodpísali, ale nebol nám pridelený. Podnet preposielame na Oddelenie tvorby mestskej zelene ako informáciu.

Žiaľ v meste je veľké množstvo tohto druhu invazívnej dreviny a nemá zmysel evidovať osobitne každú rastlinu ako samostatný podnet. Oddelenie tvorby mestskej zelene dreviny eviduje a postupne ich odstraňuje.

Ďakujeme za nahlásenie podnetu.

S pozdravom

Oddelenie vzťahov s verejnosťou
Magistrát hlavného mesta SR Bratislava

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania