Hrobákova - invazívna rastlina Pajaseň žliazkatý

Zodpovednosť za riešenie: MÚ Petržalka

Vyriešený
meno
greg 07. októbra 2019

Dobrý deň, prosím o odstránenie inváznej dreviny. Jedná sa o Pajaseň žliazkatý (Ailanthus altissima), kde je Bratislava podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny povinná starať sa o pozemok na území hlavného mesta tak, aby nedochádzalo k rozšíreniu týchto druhov na jeho pozemku a v prípade výskytu inváznych druhov je povinná ich odstraňovať.
Ďakujem

Bratislava-Petržalka
Parcelné číslo 986

12. december 2019

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,
prebieha monitoring týchto inváznych druhov, na základe ktorého budú tieto dreviny
v zmysle zákona postupne odstraňované.
08. júl 2020

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň, na základe terénnej ohliadky bol jeden zo stromov zadaný na odstránenie pracovníkom Referátu správy verejných priestranstiev. Druhý strom budeme monitorovať podľa jeho zdravotného stavu.

Oddelenie životného prostredia
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka
23. október 2020

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň, na základe terénnej ohliadky bol dňa 20.10.2020 jeden zo stromov odstránený pracovníkmi Referátu správy verejných priestranstiev. Druhý strom budeme monitorovať podľa jeho zdravotného stavu.

Oddelenie životného prostredia
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania