Hrobákova - invazívna rastlina Pajaseň žliazkatý

Zodpovednosť za riešenie: Hlavné mesto SR Bratislava

V riešení
meno
greg 07. októbra 2019

Dobrý deň, prosím o odstránenie inváznej dreviny. Jedná sa o Pajaseň žliazkatý (Ailanthus altissima), kde je Bratislava podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny povinná starať sa o pozemok na území hlavného mesta tak, aby nedochádzalo k rozšíreniu týchto druhov na jeho pozemku a v prípade výskytu inváznych druhov je povinná ich odstraňovať.
Ďakujem

Bratislava-Petržalka
Parcelné číslo 976

08. október 2019

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,
ďakujeme za Váš podnet, poslali sme ho na Oddelenie životného prostredia, o doriešení Vás budeme informovať.
14. október 2019

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,
v súčasnosti prebieha monitoring týchto inváznych druhov, na základe ktorého budú tieto dreviny
v zmysle zákona postupne odstraňované.
08. júl 2020

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň, na základe ohliadky v teréne a preverení vlastníckych vzťahov bolo zistené, že parcela, na ktorej sa drevina nachádza, patrí Hlavnému mestu SR Bratislava.
Kto? Magistrát hlavného mesta SR Bratislava

Oddelenie životného prostredia
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka
15. júl 2020

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

sme radi, že vám záleží na stave nášho mesta. O vašom podnete sme informovali kompetentné oddelenie, ktoré sa ním už zaoberá.

S pozdravom

Oddelenie vzťahov s verejnosťou
Magistrát hlavného mesta SR Bratislava
22. apríl 2021

Peter

Bolo by dobré vysádzať aj náhrané dreviny namiesto tých pajaseňov. Lebo nám tu zostanú len holé trávnaté plochy. Je zaujímavé ale, že tých invazívnych pajaseňov je po petržalke toľko a sú dokonca rovnomerne rozmiestnené. To sa predtým vysádzali, aj keď vieme, že tu nemajú byť? Ďakujem.

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania