Romanova - invazívna rastlina Pajaseň žliazkatý

Zodpovednosť za riešenie: MÚ Petržalka

V riešení
meno
greg 07. októbra 2019

Dobrý deň, prosím o odstránenie inváznej dreviny. Jedná sa o Pajaseň žliazkatý (Ailanthus altissima), kde je Bratislava podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny povinná starať sa o pozemok na území hlavného mesta tak, aby nedochádzalo k rozšíreniu týchto druhov na jeho pozemku a v prípade výskytu inváznych druhov je povinná ich odstraňovať.
Ďakujem

Bratislava-Petržalka
Parcelné číslo 1328

12. december 2019

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,
prebieha monitoring týchto inváznych druhov, na základe ktorého budú tieto dreviny
v zmysle zákona postupne odstraňované.
24. apríl 2020

Marek

Dobrý deň,

máme pajasene na našej ulici dlhé roky a sme radi, že tam nejaké stromy máme! Nerúbte stromy, kde sú s nimi obyvatelia spokojní! Pajaseň nemusí byť za každú cenu zlikvidovaný, žiadna smernica o tom nerozhoduje.

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania