Jantárová cesta - invazívna rastlina Pajaseň žliazkatý

Zodpovednosť za riešenie: Magistrát hlavného mesta

V riešení
meno
greg 10. októbra 2019

Dobrý deň, prosím o odstránenie inváznej dreviny. Jedná sa o Pajaseň žliazkatý (Ailanthus altissima), kde je Bratislava podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny povinná starať sa o pozemok na území hlavného mesta tak, aby nedochádzalo k rozšíreniu týchto druhov na jeho pozemku a v prípade výskytu inváznych druhov je povinná ich odstraňovať.
Ďakujem

Bratislava-Petržalka
Parcelné číslo 5130/1

10. jún 2020

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň, ďakujeme za podnet.
Po terénnej ohliadke a preverení majetkových vzťahov sme zistili, že sa jedná o parcelu č. 5130/1 k. ú. Petržalka, ktorá je vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislavy a nebola zverená do správy mestskej časti Bratislava-Petržalka.

Oddelenie životného prostredia
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka
15. jún 2020

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

sme radi, že vám záleží na stave nášho mesta. O vašom podnete sme informovali Sekciu životného prostredia.

S pozdravom

Oddelenie vzťahov s verejnosťou
Magistrát hlavného mesta SR Bratislava

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania