Šintavská - invazívna rastlina Pajaseň žliazkatý

Zodpovednosť za riešenie: Hlavné mesto SR Bratislava

Vyriešený
meno
greg 10. októbra 2019

Dobrý deň, prosím o odstránenie inváznej dreviny. Jedná sa o Pajaseň žliazkatý (Ailanthus altissima), kde je Bratislava podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny povinná starať sa o pozemok na území hlavného mesta tak, aby nedochádzalo k rozšíreniu týchto druhov na jeho pozemku a v prípade výskytu inváznych druhov je povinná ich odstraňovať.
Ďakujem

Bratislava-Petržalka
Parcelné číslo 1860/22

12. december 2019

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,
prebieha monitoring týchto inváznych druhov, na základe ktorého budú tieto dreviny
v zmysle zákona postupne odstraňované.
07. júl 2020

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň, ďakujeme za Váš podnet. Po prešetrení podnetu bolo zistené, že predmetná parcela je vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislava. Mestská časť Bratislava-Petržalka nie je vlastníkom ani správcom nehnuteľnosti.
Kto? Magistrát hlavného mesta SR Bratislava

Oddelenie životného prostredia
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka
09. júl 2020

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

sme radi, že vám záleží na stave nášho mesta. O vašom podnete sme informovali Sekciu životného prostredia.

S pozdravom

Oddelenie vzťahov s verejnosťou
Magistrát hlavného mesta SR Bratislava
25. august 2022

PotPalo

Divný človek tento greg. Nemá čo na práci iba chodiť po Petržalke hľadať stromy na výrub, ktoré tam roky rástli a nikomu nevadili, skôr naopak. A že ich už nahlásil kopy... Žeby agent z továrne na biomasu kam to potom vozia? Alebo bývalý udavač preorientovaný na stromy?
31. august 2022

Viera

Stromy označené na prvej fotografii v súčasnosti už na parkovisku nie sú, boli odstrávené, navrhujem oynačiť podnet ako vyriešený.

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania