Tri vraky

Zodpovednosť za riešenie: MÚ Rača

Vyriešený
meno
Anonymný užívateľ 06. marca 2011

Na Žitnej ulici č. 3 vo dvore na parkovisku sa nachádzajú tri nepojazdné vraky.

09. marec 2011

Odpoveď samosprávy

Uvedené vozidlá sú umiestnené na súkromnom pozemku, ktorý patrí vlastníkom bytového domu Žitná 3 a /3A. Vozidlá majú evidenčné čísla a nie sú vyradené z evidencie vozidiel. Podnet odstúpime správcovi bytového domu s ponukou na súčinnosť pri riešení problému.

Ing. Jana Pešková,
prednostka Miestneho úradu Bratislava–Rača
30. máj 2012

Branislav Halinár

Tá Škoda tam ešte stále parkuje,ale bez EČV....
30. máj 2012

Anonymný užívateľ

Áno, z tých troch bolo odstránené len jedno - červená škoda.
31. máj 2012

Odkazprestarostu.sk

Ďakujeme za aktuálne informácie, podnet sme opätovne postúpili samospráve a odpoveď zverejníme ihneď po obdržaní.
07. jún 2012

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň. Pokračovanie k podnetu tri vraky:

Podnet na „tri vraky“ sme riešili odstúpením podnetu správcovi bytového domu, spoločnosti I+V Správa nehnuteľností, spol. s r.o. Bratislava s ponukou na súčinnosť pri zisťovaní vlastníkov týchto vozidiel listom zo dňa 14.3.2011. Správca bytového domu nami ponúknutú súčinnosť nevyužil, ani nám neoznámil stanovisko vlastníkov bytov.

Obhliadkou miesta dňa 7.6.2012 sme zistili, že na parkovisku pred bytovým domom Žitná 3 sa v súčasnosti nachádza ešte jedno z uvedených vozidiel, a to zelená Škoda 120L EČ:BA904EY. Toto vozidlo je značne skorodované a je predpoklad, že nie je spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách. Únik prevádzkových kvapalín zistený nebol, nedochádza teda k znečisťovaniu životného prostredia.
Keďže toto vozidlo je umiestnené na súkromnom pozemku, mestská časť môže riešiť jeho odstránenie len na základe požiadavky vlastníka nehnuteľnosti, na ktorej sa nachádza. Ešte raz upozorníme správcu bytového domu na trvajúci stav umiestnenia starého vozidla na pozemku vlastníkov nehnuteľnosti, na ktorej vykonávajú správu. Taktiež opätovne ponúkneme správcovi súčinnosť pri riešení problému.

Ing. Jana Pešková
prednostka miestneho úradu
Mestskej časti Bratislava - Rača
25. december 2016

Edita Višvaderova

Auta tam niesu vyriesene zdroj kde som to zistila google maps
04. január 2017

Edita Višvaderova

Auta tam niesu vyriesene

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania