Nedostatok miesta pre separovany zber na Buzalkovej ulici

Zodpovednosť za riešenie: MÚ Vajnory

Vyriešený
meno
Lucia Kadlecová 07. marca 2014

Dobrý deň,
v priebehu posledných 2 týždňov bol na Buzalkovej ulici vybudovaný priestor (pľac) pre umiestnenie zberných košov na separovaný odpad.
Minulý týždeň zberné nádoby aj doviezli.
Umiestnili ich do tvaru L, pretože vybudovaný pľac bol na 5 zberných nádob v rade malý. Bohužiaľ jednému nášmu ovybateľovi ulice vraj kontajner , ktorý tvoril to "L" zavadzal a tak ho otočil a vytvoril tak súvislú radu. Problém je, že kolieska posledného kontajru sú na trávniku + všetky zberné nádoby sú teraz veľmi na tesno vedľa seba a veľmi ťažko alebo vôbec sa nedajú otvárať/ zatvárať. Je síce pravda, že ja ako šofér nepovažujem kontajnery v tvare "L" za žiadnu prekážku, ale niekomu to zdá sa vadí. Preto vy som navrhla alternatívu buď dobudovať plaľ a ponechať zberné nádoby v rade, alebo otočiť tvar "L" opačne (pôvodne boli uložené kontajnery tak, že kratšia nožička "L" bola bližšie ku križovatke- možno teda otočenie pomôže).
Separovaný odpad veľmi podporujem a som rada, že mestská časť má ďalšie takého nádoby, aj keď sú na ulici na ktorej bývam.
Ako obyvateľka danej ulice sa trochu obávam aj čistoty, ale uvedomujem si, že tu do toho vstupuje aj výchova ľudí, aby vhadzovali všetko a presne do nádob a nenechali nič povaľovať sa okolo a uzatvárali nádoby, aby vietor nič nevyfúkol. Ale ohľadom čistoty ukáže až čas.
Ďakujem pekne, že sa budete mojím podnetom zaoberať.

12. marec 2014

Odpoveď samosprávy

Ďakujeme Vám za Váš podnet, ktorý svedčí o tom, že životné prostredie v našej mestskej časti Bratislava-Vajnory nie je jej obyvateľom ľahostajné.

Stojisko sme pôvodne riešili pre menší počet kontajnerov na separovaný zber, ktorý sme považovali za dostatočný. Na základe vývoja sme museli presunúť kontajnery na sklenený odpad, ktoré zabrali časť stojiska, čo sme sa snažili vyriešiť ich umiestnením do písmena L. Na základe Vášho podnetu ako aj našich zistení sme sa rozhodli, že približne do konca mesiaca marec rozšírime stojisko o plochu, ktorá umožní bezproblémovú manipuláciu s kontajnermi.

Ing. Ján Mrva
Starosta MČ BA-Vajnory
01. apríl 2014

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

z dôvodu vysokej pracovnej vyťaženosti sme bohužiaľ v marci nestihli dobudovať polia pod nádoby na separovaný odpad, ale spravíme tak čo najskôr. Dúfame, že v prvej polovici apríla.
Prosíme o trpezlivosť z dôvodu veľa rozpracovaných a akútnych vecí v dedine súvisiacich s jarným opravovaním a upratovaním.

Ďakujeme

Ing. Ján Mrva
Starosta
MČ Bratislava – Vajnory
23. apríl 2014

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň prajem,
dnes sa nám konečne podarilo popri ostatných dôležitých veciach v dedine rozšíriť aj zberné hniezdo na Buzalkovej ulici o dva rady tak, ako ste nás o to žiadali.

V prílohe posielame aj fotodokumentáciu.

S pozdravom

Ľubomír Krištofič
vedúci oddelenia HS, NHIM, IHM
Mestská časť Bratislava - Vajnory
Roľnícka 109
831 07 Bratislava 36

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania