Radlinského-parkovanie-problémové

Zodpovednosť za riešenie: Magistrát hlavného mesta

V riešení
meno
Patrik 23. októbra 2019

Po odstránení starého nepoužívaného stánku na rohu Radlinského/Bernolákova začali šoféri parkovať priamo v smere chodcov pri prechode pre chodcov mimo vyznačených miest (na konci Bernolákovej). Skvelé, že zmizol stánok, ale bez dodatočného značenia resp. umiestnenia zábran sa nájdu hulváti, ktorí nechápu, že stoja krížom cez chodník. A pravdepodobne legálne, keďže okolo nich sa skutočne náde 1, 5 m pre chodca. Prechod pre chodcov s vysokou frenkvenciou končí v kufri zaparkovaného auta.

27. október 2019

Xxx

Musime si pockat na BPP a na novelu cestneho zakona od 1.1. Kde ma byt ze vodic smie zaparkovat nachodniku len na takom mieste kde sa dostane priamo z cesty cize nesme jazdit po chodniku....
31. október 2019

Martin Uváček

Vodiči si to tu hneď osvojili.
06. november 2019

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,
Váš podnet bol opakovane preverený, pričom bolo zistené, že vodiči vozidiel skutočne dodržiavajú ustanovenie § 52 ods. 2 zák. č. 8/2009 Z. z. tým, že nechávajú voľný priestor 150 cm a ani jedno vozidlo nestálo zaparkované pri vyústení prechodu pre chodcov z cesty na chodník.
Z toho dôvodu vodiči neporušujú žiadne z ustanovení zákona o cestnej premávke.
Ďakujeme za podnet.

Bc. Marcela Sabinová
06. november 2019

Patrik

Vážená pani Sabinová, ako som indikoval vo svojom podnete, nepochybujem, že v zmysle právnej úpravy vodiči neporušujú predpis (1,5 m plochy na chodenie). Rád by som Vás ale upriamil na podstatnú súčasť podnetu, ktorá naznačuje potrebu "dodatočného značenia resp. umiestnenia zábran", aby sme sa tomuto stavu vyhli. Verím, že aj samospráva vníma takýto stav ako nežiadúci.
Môžete prosím teda zareagovať na prípadnú možnosť takéhoto riešenia? Inak povedané, hovorím o značke alebo dvoch ťažších kvetináčoch, inak máme slalom medzi autami (hoci legálne zaparkovanými).
06. november 2019

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,
zmenu, opravu alebo úpravu dopravného značenia, osadenie prípadných zábran MsP nemá v kompetencii. V takomto prípade môže konať správca komunikácie.

Bc. Marcela Sabinová
07. november 2019

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

o Vašom podnete sme informovali Oddelenie správy komunikácií. O stanovisku oddelenia Vás budeme informovať.

S pozdravom

Oddelenie vzťahov s verejnosťou
Magistrát hlavného mesta SR Bratislava
03. január 2020

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

Oddelenie dopravného inžinierstva Magistrátu hl. m. SR Bratislavy pripraví projekt organizácie
dopravy s návrhom presunu zvislej dopravnej značky IP 24b „Koniec zóny s dopravným
obmedzením“ s textom Zákaz státia, státie povolené len na vyznačených parkovacích miestach
z miesta pred križovatkou Radlinského – Wilsonova tak, aby bolo v rámci zóny zahrnuté aj
predmetné miesto. V takom prípade vodič nebude môcť stáť v tejto časti chodníka, keďže na ňom
nie sú vyznačené parkovacie miesta.
Projekt predložíme do operatívnej komisie pre určovanie dopravných značiek a
dopravných zariadení magistrátu, ktorý musí byť Krajským dopravným inšpektorátom
odsúhlasený a určený príslušným cestným správnym orgánom. Po vydaní určenia následnú
realizáciu zabezpečí oddelenie správy komunikácií magistrátu.

Do doby určenia a následnej realizácie projektu môže takýmto situáciám, pri ktorých
dochádza k pojazďovaniu chodníka, predchádzať už Vami spomenutá novelizácia Zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov platná od 01. 12. 2019. V § 52 ods. 2 je uvedené, že vodiči musia pri zastavení alebo státí na chodníku ponechať voľnú šírku 1,5 m, môžu
vchádzať na chodník a vychádzať z neho len v mieste zastavenia alebo státia vozidla a nemôžu
pritom prekonávať zábrany chrániace chodník (napr. koly) pred zastavením alebo státím vozidiel.
Z fotografie je evidentné, že vodič by súčasný zákon porušil. Je preto potrebné sa v budúcnosti obrátiť na príslušný útvar Policajného zboru, ktorý kontroluje dodržiavanie pravidiel cestnej premávky.
Veríme, že k zlepšeniu situácie dôjde aj po zavedení parkovacej politiky v meste.

S pozdravom

Oddelenie dopravného inžinierstva
Hlavné mesto SR Bratislava
03. január 2020

Patrik

Ďakujem, tejto odpovedi, ktorá naznačuje (systémové) riešenie sa veľmi teším. Budem sa tešiť aj na realizáciu.
03. január 2020

Xxx

A ten prechod niekto obnovi?
09. jún 2020

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

o vašom podnete sme opätovne informovali Oddelenie dopravného inžinierstva.

S pozdravom

Oddelenie vzťahov s verejnosťou
Magistrát hlavného mesta SR Bratislava

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania