Parkovanie na lúke pri VW

Zodpovednosť za riešenie: MÚ Devínska Nová Ves

Neriešený

Na J. Jonasa oproti colnemu uradu vzniklo divoke parkovisko na luke.

08. apríl 2014

Odpoveď samosprávy

Na základe postúpenia podnetu na vykonanie štátneho odborného dozoru č.j. OU-BA-OCDPK2-2014/025128/D/OBO zo dňa 14.3.2014, ktorý zaslal Okresný úrad Bratislava, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií v súvislosti s projektom „Revitalizácia verejného priestoru jadra Istrijskej ulice Bratislava-Devínska Nová Ves“ a ktorý bol doručený na MČ Bratislava-Devínska Nová Ves dňa 20.03.2014, vykonali dňa 31.03.2014 štátny odborný dozor (ďalej len „ŠOD“) na Istrijskej ulici v úseku od Novoveskej ulice po ulicu Na vyhliadke zamestnanci ŠOD MČ Bratislava-Devínska Nová Ves v zmysle §3c ods. 1, písm. d) a ods.2 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov.
Vykonaním ŠOD orgán ŠOD zistil závadu a to na parcele č.1428/29 k.ú. Devínska Nová Ves pred rodinným domom Istrijská č.84 bola poškodená zelená trávnatá plocha a neoprávnene položená vegetačná dlažba cca 12m2.
Mestská časť Bratislava-Devínska Nová Ves získala finančné prostriedky z eurofondov na realizáciu projektu „Revitalizácia verejného priestoru jadra Istrijskej ulice“, za presne stanovených podmienok a predmetu revitalizácie.
Realizácia vyššie uvedeného projektu zahŕňala okrem iného aj požiadavku zrekonštruovania súčasných spevnených plôch, ktoré zabezpečujú nutný prístup vozidiel k jestvujúcej zástavbe rodinných domov. Podľa súčasnej legislatívy je vlastník nehnuteľnosti povinný zabezpečiť parkovanie na vlastnom pozemku.
Poškodením novozrealizovanej zelenej trávnatej plochy, ktorá bola zrealizovaná v zmysle schváleného projektu a položením vegetačnej dlažby ste svojím konaním ohrozili čerpanie finančných prostriedkov z eurofondov.


MÚ DNV OVDŹP
12. jún 2016

Dalibor Savitský

Parkovanie na lúke pri VW 2

Na lúke oproti VW sa čoraz viac rozrastá divoké parkovisko.
Na podnet MÚ , OVDŽP adekvátne neodpovedajú a nereagujú. Mestská polícia rovnako "nevidí" poškodzovanie ŽP. Pravdepodobne sa čaká na nešťastie, požiar v letnom období príp. ekologickú katastrofu aby sa s tým čokolvek začalo robiť.

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania